post

ดวงอาทิตย์หนึ่งในแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก

sunpic

 หากพูดถึงแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกอันดับแรกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก “ดวงอาทิตย์” ซึ่งเจ้าแหล่งพลังงานที่ว่าล้วนทำให้ทรัพยากรทั้งพืช สัตว์  และคนอยู่ในโลกได้อย่างดี  และมีความสุข โดยบทความนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมาให้ใครหลายคนที่สนใจได้ศึกษากัน เพื่อทำความเข้าใจถึงดวงอาทิตย์หนึ่งในแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกกันมากขึ้นนั่นเอง

แหล่งพลังงานสำคัญของโลก ดวงอาทิตย์

ต้องบอกก่อนว่าดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานความร้อนกับพลังงานแสงขนาดใหญ่ที่ให้กับโลกเพื่อให้มมนุษย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยดวงอาทิตย์นั้นทำให้เกิดกลางวันกลางคืนผ่านการที่โลกหมุนรอบตัวเอง ฤดูกาลผ่านแรงดึงดูดของดวงจันทร์ในส่วนของแรงโน้มถ่วง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของดวงอาทิตย์ เกิดลมบกลมทะเล  และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างทราบว่าดวงอาทิตย์สามารถแผ่รังสีความร้อน และแสงได้จึงสามารถเดินทางมายังโลกด้วยระยะเวลาเพียง 8 นาที ซึ่งใน 1 ชม. โลกจะมีปริมาณพลังงานจากดวงอาทิตย์ 174 เพตะวัตต์ หรือพูดง่ายๆ ว่า ใน 1 ชม. โลกจะมีพลังงานจากดวงอาทิตย์ใช้ไปแล้ว 1 ปี

แสงของดวงอาทิตย์ที่เดินทางมายังโลกเรียกได้ว่ามีประโยชน์สำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะช่วยในเรื่องการมองเห็นต่างๆ ที่แสงของดวงอาทิตย์ไปสะท้อนต่อวัตถุนั้นๆ มายังตาของเรา สามารถทำให้น้ำคงอยู่ตลอดไปจากการที่แสงของดางอาทิตย์ส่องมายังน้ำแล้วเกิดการระเหยเป็นไอน้ำลอยสะสมสู่ชั้นบรรยากาศ ก่อตัวให้เกิดเป็นเมฆ  และฝนตกในเวลาต่อมาได้ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเติบโตแล้วก็ยังทำให้โลกของเราเกิดความสมดุลอีกด้วย มาถึงตรงนี้หลายท่านอาจสงสัยว่าความสมดุลที่ว่าคืออะไร ก็คือความสมดุลในด้านอื่นที่พลังงานจากดวงอาทิตย์สามารถเป็นต้นกำเนิดของพลังงานอื่นๆ นอกจากพลังงานน้ำ เช่น พลังงานคลื่น ที่ช่วยให้เกิดน้ำขึ้น – ลง พลังงานเคมีในพืช ที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงทำให้แร่ธาตุกลายเป็นน้ำตาล  และแป้ง พลังงานลม ที่มาทำให้มีความกดอากาศ ทำให้อากาศเคลื่อนที่ (ลมบกลมทะเล) รวมถึงยังเป็นพลังงานทดอแทนที่เรายังสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ช่วยอย่างแผงโซล่าเซลอีกด้วย

ดวงอาทิตย์ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเห็นได้ว่ามีให้เรามาอย่างยาวนานหลายร้อยทศวรรษ ไม่มีวันหมด สร้างประโยชน์นานาชนิดนับไม่ถ้วน ดังนั้นเราทุกคนจึงควรเห็นคุณค่า ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งพลังงานนี้ไว้อย่างดีที่สุด เพราะทุกวันนี้โลกของเราสูญเสียธรรมชาติ   และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลงด้วยฝีมือของเราเองทั้งนั้น

post

ประโยชน์จากธรรมชาติ ทำความรู้จัก พลังงานน้ำคืออะไร

น้ำจัดว่าเป็นทรัพยากรสำคัญของชีวิตมนุษย์เลยก็ว่าได้ เราผูกพันกับน้ำมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาแล้วตอนนั้นเรานอนอยู่ในถุงน้ำคล้ำนั่นไง ทีนี้มนุษย์เราก็ฉลาดมากที่นอกจากจะนำน้ำมาเป็นเครื่องมือในการอุปโภค บริโภคแล้ว ยังมีการใช้น้ำให้เกิดพลังงานอีกด้วย พลังงานน้ำคืออะไร

พลังงานน้ำคืออะไร

คำว่า พลังงานน้ำ จริงๆ แล้วมีมานานมากในสังคมไทยเรา แต่อยู่ในรูปแบบที่เรามองไม่เห็นกล่าวคือ เราหยิบพลังงานน้ำมาใช้เพื่อให้เป็นพลังงานทางเลือกด้วย วิธีการด้วยการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ขึ้นมา จากนั้นก็ใช้แรงดันของน้ำไปดันกังหันไฟฟ้าเพื่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้า นำพลังงานไฟฟ้านั้นมาเก็บไว้ หรือแจกจ่ายออกไปให้ประชาชนได้ใช้กัน พลังงานน้ำจึงสำคัญอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน

พลังงานน้ำคือพลังงานสะอาด

การนำน้ำมาหมุนเวียนทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้า ผ่านกังหันไฟฟ้านั้น ถือว่าเป็นทางเลือกพลังงานทดแทนที่ดีมาก เพราะพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากวิธีนี้นับว่าเป็นพลังงานสะอาดอย่างหนึ่งที่แทบจะไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเลย มีเพียงก๊าซบางอย่างที่ปล่อยออกมาจากเครื่องกังหันไฟฟ้า แต่นับว่าน้อยมากแทบจะไม่ทำให้เกิดมลพิษเลย อีกทั้งการสร้างเขื่อนก็จะเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์โดยรอบพื้นที่ ดูแลป่าและอนุรักษ์ระบบนิเวศไปด้วยในตัว

ประโยชน์ทางอ้อม

นอกจากการสร้างเขื่อน สร้างอ่างเก็บน้ำ จะเป็นการเก็บรวบรวมน้ำเอาไว้ใช้สำหรับทำพลังงานกระแสไฟฟ้าแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่พลังงานน้ำให้ประโยชน์ทางอ้อมผ่านระบบเขื่อนก็คือ การสร้างแหล่งน้ำรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในฤดูแล้งทั้งการใช้ในภาคครัวเรือน และภาคเกษตรกรรม เพราะหากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำกันไว้ น้ำจะถูกระบายออกไปหมดตามทางเดินของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งการปล่อยแบบนั้นจะทำให้น้ำหมดไวและไม่เพียงพอต่อการใช้ สองแหล่งเก็บน้ำเหล่านี้ยังเป็นด่านสำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุอุทุกภัยด้วย มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมาจะถูกรองรับด้วยเขื่อนในปริมาณที่แตกต่างกัน แล้วค่อยๆ ระบายออกไปทำให้ชาวบ้านไม่เจอมวลน้ำขนาดใหญ่จนกลายเป็นน้ำท่วมได้

พลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง

อีกหนึ่งรูปแบบการนำพลังงานน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือ การใช้ระบบน้ำขึ้นน้ำลง กล่าวคือ การสร้างพื้นที่เอาไว้เมื่อนำขึ้นก็จะเอ่อล้นขึ้นมา พอน้ำลงก็จะยุบตัวลง ซึ่งน้ำที่ยุบตัวลงนี้แหละจะถูกดึงไหลลงไปตามแรงดึงดูดของโลกเพื่อให้ไปกระทบกับกังหันไฟฟ้าเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้า วิธีนี้ใช้พลังงานธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ได้ข้อเสียคือน้ำขึ้นน้ำลงไม่สามารถกำหนดได้อย่างสมบูรณ์ทำให้การสร้างไฟฟ้าไม่เสถียรเท่าไร เห็นความสำคัญของพลังงานน้ำแบบนี้ก็ช่วยกันประหยัดน้ำด้วยนะทุกคน

post

ปลูกป่าอย่างไรให้มีพลังงานใช้ได้อย่างเต็มที่

ประเทศไทยในปัจจุบันนี้อย่างที่เรารู้กันดีว่าส่วนใหญ่ทุกองค์กรนั้นจะรณรงค์ในการปลูกป่าเพื่อสร้างระบบนิเวศให้สมบูรณ์เนื่องจากว่าหากเรารู้จักปลูกป่า ทำให้ประเทศเรานั้นมีต้นไม้เยอะมากขึ้นระบบนิเวศของเราก็จะสมบูรณ์จนสามารถนำมาพัฒนาเป็นพลังงานที่สามารถใช้งานได้ แถมผลพวงที่จะได้รับนั้นมันยังสามารถทำให้เราประหยัดพลังงานรมถึงค่าใช้จ่ายได้อีก

วันนี้เราจะมาแนะนำองค์กรที่สามารถนำพลังงานจากธรรมชาติมาให้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบตามโครงการของในหลวงรัชกาลที่9 ทรงได้คิดค้นไว้เพื่อให้คนไทยรู้จักใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติเพื่อให้ลดการตัดป่า รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศให้สมบูรณ์อีกด้วย ซึ่งสถานที่ที่เราจะพาให้ทุกคนมารู้จักในวันนี้นั่นก็คือโครงการพัฒนาดอยตุงนั้นเอง

โครงการพัฒนาดอยตุงนั้นมีการพัฒนาพลังงานธรรมชาติมาเป็นพลังทดแทนหลากหลายรูปแบบซึ่งเราจะยกตัวอย่างง่ายๆ ดังนี้

  • ประจุไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งการใช้งานนี้ประชาชนส่วนใหญ่ในระแวกนั้นได้ได้เข้าร่วมเป็นคนงานปลูกป่าจะนำเอาแบตเตอรี่มาประจุไฟฟ้าในตอนเช้า เมื่อเลิกงานแล้วเขาจะนำแบตเตอรี่นั้นกลับบ้านในตอนเย็น ซึ่งแบตเตอรี่ 1 ลูกเมื่อประจุไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้วจะสามารถอยู่ได้นานถึง 5 ชั่วโมง ซึ่งการประจุไฟฟ้านั้นทางเจ้าหน้าที่จะนำแบตเตอรี่มาเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่แปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งพลังงานนี้จะสามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ซึ่งหากว่าถ้าเราเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เราก็จะได้ร่วมช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่มาจากน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หรือถ่านหินให้ลดลงได้เยอะเลย
  • โทรศัพท์สาธารณะ เพื่อการติดต่อของประชาชนจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆ เพราะถ้าหากมีเครื่องมือในการติดต่อ ไม่ว่าจะทำธุระหรือสื่อสารขความช่วยเหลือก็จะง่ายมากยิ่งขึ้น
  • ทำให้ทุกพื้นที่ที่มีต้นไม้หรือป่าไม่เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ลดโลกร้อนได้
  • จากการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่านั้นเราจะได้พืชผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ ข้าว หรือมันฝรั่ง สามารถนำมาแปรรูปให้เป็นอาหารแห้ง แล้วทำเป็นรายได้ให้กับคนในประเทศได้ด้วย
  • การปลูกป่าเช่น ต้นยูคาลิปตัสก็สามารถนำมาทำเป็นกระดาษ ซึ่งสามารถทำให้เกิดเป็นรายได้ในอนาคตถึงแม้ว่าอาจจะใช้เวลานานในการผลิตก็ตาม

แต่ถึงอย่างไรในการปลูกป่านั้นไม่ใช่เพียงว่าปลูกเพื่อสร้างให้มีพลังงานทดแทนเกิดขั้นเพื่อใช้แทนพลังงานต่างๆ แต่ในการปลูกป่านั้นเราต้องการให้ประเทศของเราเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะเมื่อระบบนิเวศสมบูรณ์แล้วเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเช่นเดียวกัน

post

ฟื้นฟูป่า ฟื้นฟูเศรษฐกิจ บทเรียนดีๆ จากประเทศบราซิล

ถ้าหากพูดถึงประเทศที่มีป่าปกคลุมมากที่สุดทุกคนคงคิดถึงประเทศบราซิล ประเทศที่มีป่าหนาที่สุด สมบูรณ์ที่สุดอย่างป่าอะเมซอน อย่างที่เรานั้นรู้กันดีอยู่แล้วว่าป่าอะเมซอนนั้นเป็นป่าดิบชื้นขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างมากถึง 7 ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งเนื้อที่ของป่านั้นเป็นเขตของประเทศต่างๆ มากมายถึง 9 ประเทศ และหนึ่งในนั้นก็คือประเทศบราซิลที่มีพื้นที่อยู่ถึง 60% ของป่าอะเมซอน

ป่าอะเมซอนถือว่าเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์มาก ที่แห่งนี้มีพืช สัตว์หลากหลายชีวิตอาศัยอยู่ทำให้ที่นี่ได้รับขนานนามว่าเป็นป่าที่มีความหลากของสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพมากที่สุดในโลก ยิ่งถ้าหากเป็นพวกพืช หรือไม้ยืนต้นด้วยแล้วสายพันธุ์ของพืชที่อยู่ในที่แห่งนี้มากมายถึง 16,000 ชนิดเลยทีเดียว

ถึงแม้ว่าประเทศบราซิลนั้นขึ้นชื่อเกี่ยวกับป่าดิบชื้นที่มีพื้นที่มากที่สุด สมบูรณ์มากที่สุด แต่แท้จริงแล้วประเทศบราซิลในขณะนี้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่มีต้นเหตุหลักๆ มาจากการทำลายป่า หรือรุกล้ำผืนป่าจนถึงขั้นวิกฤต หลายๆ สำนักงานนั้นได้หาวิธีแก้ไขเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้น แต่ถึงใช้วิธีไหนเศรษฐกิจของบราซิลกลับแย่ลงเรื่อยๆ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศบราซิลกำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือการทำลายป่า ค้าสัตว์คุ้มครอง จนถึงการรุกล้ำป่าโดยวิธีการผิดกฎหมาย ทำให้มีผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ น้ำมันรั่วไหลจนไม่สามารถควบคุมได้ ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้เกิดเป็นสาเหตุทำให้ประชาชน หรือสัตว์ได้รับภัยคุกคามจากสิ่งเหล่านี้ ทำให้การทำมาหากินของชาวบราซิลแย่ลงไปเรื่อยๆ

ในขณะนี้บราซิลได้คิดค้นวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ก็ไม่เป็นผล จนได้มีนักวิชาการด้านการฟื้นฟูป่าไม้ คลื่นลูกใหม่ไฟแรงอย่าง “เปโดร” เขาเป็นนักวิชาการที่เชื่อว่าการทำลายป่า คือการทำลายเศรษฐกิจของประเทศบราซิล หากประเทศบราซิลลดเรื่องการทำลายป่าแล้วจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ เขาได้อธิบายทุกอย่างละเอียดด้วยความมุ่งมั่น แล้วสิ่งที่ทำให้ทุกคนสนใจในแนวทางการแก้ไขเศรษฐกิจก็คือสิ่งที่เขาได้บอกว่า ถ้าหากว่าคนในประเทศบราซิล หรือทั่วโลกเลิกรุกล้ำทำลายป่า หรือเอาบริเวณนั้นมาเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ซึ่งวิธีนี้อาจจะทำให้ทำรายได้อย่างระยะยาว และยังทำให้ระบบนิเวศยังดีเหมือนเดิม

“เปโดร” มีความตั้งใจมากที่จะต้องการฟื้นฟูผืนป่ากลับสู่สภาพเดิมอย่างที่เคยเป็นเพราะนอกเหนือจากที่จะได้ฟื้นฟูป่าแล้ว เขาเชื่อว่าวิธีนี้ยังสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย

post

พลังงานสะอาดคืออะไร สำคัญตรงไหน

Clean energy

พลังงานสะอาด เปลี่ยนโลกช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

พลังงานแม้ว่าจะผ่านไปยุคไหนสมัยไหน ยังเป็นหัวข้อสำคัญอยู่เสมอ เนื่องจากพลังงานถือว่าเป็นจุดกำเนิดของอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ตอนนี้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับพลังงานไม่ได้ถามกันแล้วว่าเราจะเอาพลังงานมาจากไหน กลับเป็นคำถามที่ว่าเราจะเอาพลังงานสะอาดมาจากไหน ใช้อย่างไร ว่าแต่พลังงานสะอาดมันคืออะไร

พลังงานสะอาดคืออะไร

พลังงานสะอาด หากอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายก็คือ พลังงานที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนตั้งแต่การแปรรูปพลังงาน การใช้พลังงานจนถึงการจัดการของเสียจากการแปรรูปพลังงานนั้น ทุกขั้นตอนจะต้องทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการภาวะโลกร้อน

ประเภทของพลังงานสะอาด

จากนิยามดังกล่าว พลังงานสะอาดจึงต้องเป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก ด้วยแนวคิดที่ว่าธรรมชาติจะไม่ทำลายธรรมชาติด้วยกันเอง ซึ่งพลังงานสะอาดมีหลากหลายชนิดดังนี้ หนึ่งพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานที่ได้จากการเศษซากของการเกษตร รวมถึงมูลสัตว์มาแปรรูปเพื่อเป็นพลังงานทั้งในรูปแบบแท่ง และ แปรรูปเป็นพลังงานแก๊ส จนถึงไฟฟ้า สองพลังงานน้ำ พลังงานธรรมชาติที่เราจะนำมาใช้ให้เกิดไฟฟ้าได้ในเขื่อน หรือ อ่างเก็บน้ำ สามพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดที่มาแรงมากในบ้านเรา การนำแสงแดดอันร้อนแรงมาแปรรูปเป็นพลังงานผ่านระบบโซลาเซลล์ สี่พลังงานลม โดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่ากังหันลมเห็นได้ตามเนินเขา ภูเขาพื้นที่ห่างไกล ห้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานกลุ่มนี้จะนำความร้อนใต้ดินขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งบ้านเราก็มีแต่พื้นที่บางส่วนเท่านั้นเนื่องจากต้องเป็นพื้นที่แนวภูเขาไฟ

ข้อดีของพลังงานสะอาด

พลังงานสะอาดจัดว่าเป็นพลังงานสำคัญทั้งในแง่พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย พลังงานสะอาดมีข้อดีหลายประการเช่น พลังงานสะอาดจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อม รวมถึงรักษาชั้นบรรยากาศไม่ให้ถูกทำลาย สองพลังงานสะอาดจะกลายเป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ให้กับคนทั้งโลก เนื่องจากนี้คือพลังงานที่มาจากธรรมชาติซึ่งหากไม่โลภเกินไปเชื่อว่าพลังงานนี้พอสำหรับทุกคนแน่นอน สามเศรษฐกิจจะดีขึ้น เนื่องจากพลังงานสะอาดที่นำมาจากสิ่งเหลือใช้ภาคการเกษตรจะทำให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น อีกทั้งเมื่อใช้พลังงานสะอาดก็ทำให้ประชาชนในเมืองและต่างจังหวัดเกิดโรคน้อยลง เสียงบประมาณด้านสุขภาพน้อยลง ทุกคนแข็งแรงก็สามารถคิดค้นต่อยอดอะไรต่างๆ ได้มากขึ้น

ตัวอย่างแหล่งพลังงานสะอาดในไทย

ไทยเองก็มีความก้าวหน้าด้านพลังงานสะอาดด้วยเช่นกัน มีการจัดตั้งพื้นที่พิเศษเพื่อเป็นต้นแบบด้านพลังงานสะอาด เช่น พะลวย เกาะแห่งหนึ่งของอำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะแห่งนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานสะอาด อีกทั้งมีศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แห่งนี้อีกด้วย ใครอยากเห็นเกาะพลังงานสะอาดลองไปเยี่ยมชมกันได้ ไม่ไกลเท่าไร

post

ย้อนเวลา 200 ปี ประเทศโมซัมบิก Island of Mozambique

เกาะโมซัมบิก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศโมซัมบิก คั่นอยู่ระหว่างกลางของคลองโมซัมบิกและอ่าวมอสซูริล อยู่ในเขตจังหวัดนัมปูลาที่มีพื้นที่ 79,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอยู่อาศัยประมาณ 4 ล้านคน เคยเป็นเมืองหลวงอาณานิคมของชาวโปรตุเกสในช่วงปี ค.ศ.1898 บนเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม มีชายหาดขาว ทะเลน้ำใส และอุดมไปด้วยสัตว์น้ำทะเลนานาชนิดจน UNESCO World Heritage ได้ขึ้นทะเบียนว่าให้เป็นมรดกของโลก ปัจจุบันนี้มีผู้คนอยู่อาศัย 14,000 คน โดยมี ”สนามบินลัมโบ” เป็นประตูในการรับส่งคนเข้าออกจากเกาะ ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเกาะโมซัมบิกไม่ต่ำกว่าแสนคน

ประวัติศาสตร์ของเกาะโมซัมบิก

มีเครื่องปั้นดินเผาโบราณถูกขุดพบมากมายบนเกาะโมซัมบิก ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองในสมัยศตวรรษที่ 14 หรือเมื่อประมาณ 600 ปีก่อน ชนพื้นเมืองชาวสวาฮิลีนั้น มีต้นกำเนิดมาจาก “Kilwa Kisiwani” เป็นเมืองที่เชื่อมระหว่าง “Angoche” และ “Quelimane” ในปี ค.ศ.1514 จากบันทึกของดูอาร์เต้ บาโบซ่า ได้ระบุไว้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นชาวมุสลิม และใช้ภาษาสวาฮิลีเป็นภาษาทางการของพวกเขา ชื่อของเกาะแห่งนี้ถูกสืบทอดมาจากผู้ปกครองเกาะแห่งนี้คือ “มัซซ่า บิน บิก” ต่อมาชื่อได้ถูกปรับให้เรียกกันง่ายขึ้นในสังคมปัจจุบัน จนได้กลายเป็น “โมซัมบิก” อย่างที่เราคุ้นเคยกันดี

ในปี ค.ศ.1507 ชาวโปรตุเกสได้ตั้งฐานทัพเรือบนเกาะแห่งนี้ และได้สร้าง “Chapel of Nossa Senhora de Baluarte” ขึ้นในปี ค.ศ.1522 ที่ในตอนนี้มันได้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างอายุเก่าแก่สุดในวัฒธรรมยุโรปเขตซีกโลกใต้ ชาวโปรตุเกสยังคงสร้างสิ่งปลูกสร้างอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายบนเกาะแห่งนี้ อย่างป้อมซานเซบาสเตียน ที่ต่อมาถูกเรียกกันว่า “หอคอยหิน” ชาวโปตุเกสได้ตั้งศูนย์กลางของอาณานิคมบนที่แห่งนี้ จนกระทั่งถูกชาวดัตช์โจมตีในปี ค.ศ.1607 สถานที่แห่งนี้ยังคงถูกใช้เป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญต่ออินเดีย สินค้าของพวกเขาหลักๆคือ แรงงานทาส เครื่องเทศ และทองคำ

สถานที่สำคัญบนเกาะโมซัมบิก

บนเกาะยังมีสถานที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งอย่างพระราชวัง และโบสถ์แห่งเซาเปาโลที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1610 เพื่อใช้สอนศาสนาให้แก่ประชาชนทั่วไป ต่อมาคือพิพิธภัณฑ์ศิลปะศักดิ์สิทธิ์ภายใน Church of the Misericórdia และสะพานขนาดใหญ่อายุ 60 ปีมีความยาวถึง 3,000 เมตร เชื่อมต่อจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะโมซัมบิก ตัวเกาะเองไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนัก มีความยาว 3,000 เมตร กว้างประมาณ 500 เมตร สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ โซนของผู้อยู่อาศัยตั้งอยู่บนตอนใต้ซึ่งมักจะเป็นบ้านที่ทำจากต้นกกทั้งหลัง เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวพากันไปเยี่ยมชม

post

พลังงานทดแทนที่เริ่มนำมาใช้ในครัวเรือน

Renewable energy is starting to be used in the household

4 พลังงานที่จะเข้ามาทดแทนเปลี่ยนโลกให้มีพลังานใช้ไม่จำกัด

พลังงานทดแทนเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายคนเริ่มเอามาพูดกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นระดับโรงงานอุตสาหกรรมไปจนถึงระดับบ้านพักอาศัย ยิ่งบ้านพักอาศัยหลายประเทศเริ่มมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในบ้านด้วย เทรนด์นี้นอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของตัวเองอีกด้วย มาดูกันว่าพลังงานทดแทนในครัวเรือนควรเป็นพลังงานอะไรบ้าง

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานทดแทนรูปแบบแรกที่แพร่หลายมากสุดในทุกประเทศนั่นคือ พลังงานแสงอาทิตย์ ยิ่งเมืองร้อนแบบเราพลังงานแสงอาทิตย์น่าสนใจมาก การติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ว่าจะเป็นแผงบนหลังคา หรือ แผงบริเวณอื่นกำลังเป็นที่นิยมในบ้านเรา ส่วนหนึ่งแดดบ้านเราแรงมาก แสงแดดโดนโดยตรงแบบนี้สามารถนำมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าในบ้านได้เลย หากวางแผนให้ดีพลังงานไฟฟ้าที่ได้เพียงพอต่อใช้ในครัวเรือนแน่นอน หรือ จะเตรียมไว้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอนาคตก็ทำได้เหมือนกัน ใครสนใจลองหาทีมปรึกษาติดตั้งได้เยอะแยะ

พลังงานลม

พลังงานแหล่งต่อไปน่าสนใจมากเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนั่นก็คือ พลังงานลม หากเราออกเดินทางไปต่างจังหวัดไม่ต้องไปถึงภาคเหนือ เอาแค่ภาคอีสานเราจะเห็นกังหันลมตามเนินเขา ภูเขากันแล้ว จุดเด่นของพลังงานลมก็คือมันสามารถก่อให้เกิดพลังงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนขอเพียงแค่มีลมพัดมาเท่านั้น แต่ข้อเสียคือลมเป็นสิ่งที่กำหนดตายตัวไม่ได้ เลยทำให้บางครั้งปริมาณพลังงานที่ได้รับไม่เสถียร

พลังงานชีวภาพ

พลังงานทดแทนกลุ่มต่อไป น่าจะเหมาะกับพี่น้องชาวเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวสวน หรือ ชาวนา นั่นคือพลังงานชีวภาพ พลังงานทดแทนวิธีนี้จะนำมูลสัตว์ที่เกิดจากทำเกษตรกรที่ปล่อยไว้อาจจะเป็นได้แค่ปุ๋ยเท่านั้น แต่เรานำสิ่งของที่ดูเหมือนจะเป็นขยะเหล่านั้นมาเข้ากระบวนการบางอย่างเพื่อทำให้เกิดก๊าซชีวภาพ จากนั้นก็นำก๊าซชีวภาพมาใช้ในครัวเรือนอีกต่อหนึ่งวิธีนี้ลดต้นทุนใช้แก๊สในครัวเรือนได้เยอะทีเดียว หรือจะนำมูลสัตว์เหล่านั้นมาขายต่อเข้าโรงงานก็ทำรายได้เสริมอีกทางก็ได้

พลังงานชีวมวล

พลังงานกลุ่มต่อไปคล้ายกับพลังงานชีวภาพ นั่นคือ พลังงานชีวมวล กลุ่มนี้วัตถุดิบพลังงานจะไม่ใช่มูลสัตว์ แต่เป็นเชื้อเพลิงที่เกิดจากของเหลือจากการทำเกษตรไม่ว่าจะเป็น ฟืน แกลบ ซากอ้อย เศษไม้ เศษหญ้า ขี้เลื่อย กากมะพร้าว ฯลฯ ของเหล่านี้จะสามารถนำไปแปรรูปอัดแท่งให้กลายเป็นแท่งเชื้อเพลิง หรือ อาจจะขายของเหลือเหล่านั้นเข้าสู่โรงงานเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ น้ำมัน ไฟฟ้า ได้ต่อไป

จะเห็นว่าพลังงานทดแทนเป็นทางเลือกในอนาคตที่เราต้องตั้งคำถามกันแล้วว่า เราจะสามารถนำพลังงานเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้อย่างไร ไม่เพียงแค่ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเท่านั้น มันยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับตัวเองอีกด้วย

post

พลังงานลม มีหน้าที่อย่างไรแล้วมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง

Wind power hashowever been useful

พลังงานลม ที่ให้พลังงานไม่จำกัด

พลังงานลมเราอาจจะเคยเห็นจากต่างประเทศที่เค้าจะมีการติดตั้งกังหันบริเวณที่มีลมแรงตลอดทั้งปีเพื่อทำให้กังหันหมุนจากนั้นกังหันก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลไปรวมที่แบตเตอรี่ แล้วจ่ายจากแบตเตอรี่เพื่อใช้จ่ายอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ไทยเองบางพื้นที่ก็เริ่มมีการนำกังหันมาใช้สร้างกระแสไฟฟ้ากันบ้างแล้ว พลังงานลมนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ติดตั้งครั้งเดียวจบ

ข้อดีอย่างแรกของพลังงานลมก็คือ หากเราหาทำเลติดตั้งกังหันลมจากนั้นติดตั้งลงไป ก็เสร็จเลย ไม่ต้องมีอะไรจุกจิกอีก เรียกได้ว่าเราแค่ทำหน้าที่บำรุงรักษาตามช่วงเวลาเท่านั้นเอง กังหันลมมีความทนทานสูงมาก นั่นทำให้เจ้าของบ้านที่ติดตั้งพลังงานลมเพื่อนำไฟฟ้ามาใช้ในครัวเรือนไม่ต้องพะวงกับกังหันมากนัก ยังไม่นับช่วงเวลาติดตั้งที่ใช้เวลาไม่นาน เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า

กังหันหมุนได้ตลอดเวลา

จุดเด่นต่อมาของพลังงานลม นั่นคือ พลังงานรูปแบบนี้มีอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน อย่างพลังงานแสงอาทิตย์หากเป็นตอนกลางคืนก็ต้องเก็บ เนื่องจากแสงอาทิตย์ไม่มี แต่พลังงานลมแม้จะเป็นตอนกลางคืนกังหันก็สามารถหมุนเพื่อทำงานได้เหมือนกัน นั่นแปลว่าเราจะสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พลังงานลมนับว่าเป็นพลังงานสะอาดรูปแบบหนึ่งที่สะอาดมากในกลุ่มพลังงานทางเลือกด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมซึ่งเป็นต้นกำเนิดจากพลังธรรมชาติที่ไม่ต้องมีสารเคมีอะไรเลย สองกังหันเมื่อหมุนปั่นให้เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นมามันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยมาก สามของเสียที่เหลือจากแปรรูปพลังงานลมเป็นไฟฟ้าก็มีน้อยเช่นกัน (แตกต่างจากแผงโซลาร์เซลล์หากหมดอายุจะกลายเป็นขยะกากสารเคมีชิ้นโต) แม้จะมีข้อเสียเรื่องของเสียงอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนัก

พื้นที่ไม่เสียเปล่า

กังหันลม ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตั้งกังหันแล้ว พื้นที่ไม่เสียเปล่าเนื่องจากบริเวณโดยรอบโคนกังหันนั้นสามารถใช้งานได้ แตกต่างกับพลังงานทางเลือกอื่นที่อาจจะต้องเสียพื้นที่บริเวณนั้นไปเลยเพื่อแลกกับพลังงาน ทำให้เกษตรกรสามาบริหารจัดการพื้นที่ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์ได้ต่อ ได้ทั้งพลังงาน ได้ทั้งพื้นที่ คุ้มนะ

การลงทุนน้อยกว่า

พลังงานสะอาด หรือ พลังงานทางเลือก ส่วนใหญ่แล้วจะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง มีค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงต่อเนื่อง แต่กังหันลมไม่เป็นอย่างนั้นเลย หากเทียบงบประมาณเท่ากันพลังงานลมสามารถทำให้เกิดพลังงานได้มากกว่าพลังงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์เสียอีก

จากข้อดีทั้งหลายที่กล่าวมา จึงทำให้เราได้มองเห็นการใช้กังหันลมเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าในบ้านเรามากขึ้น น่าสนใจว่าอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า อาจจะมีการสร้างกังหันลมรุ่นใหม่ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีก ทันสมัยกว่านี้อีกก็เป็นได้ มาคอยดูกัน

post

ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราอาจนึกไม่ถึง

พลังงานแสงอาทิตย์จัดว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ ไม่เพียงแค่นั้นกระแสความนิยมของพลังงานดังกล่าวได้เข้ามาในประเทศไทยด้วย ตอนนี้เราอาจจะได้เห็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้น มาดูกันว่าพลังงานแสงอาทิตย์นี้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

สามารถปรับสเกลตามต้องการ

ประโยชน์ข้อสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์นั่นก็คือ เราสามารถย่อส่วนสเกลของอุปกรณ์พลังงานดังกล่าวให้ใช้ได้ในระดับครัวเรือนก็ได้ หรือ จะขยายไปสู่ภาคองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ก็ทำได้เช่นกัน ทำให้ไม่ว่าเราจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์เพื่อดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้เช่นกัน วิธีการไม่ยากเลยเพียงแค่ติดต่อบริษัทติดตั้ง เค้าจะมาคำนวณให้เสร็จสรรพว่าเราต้องติดแผงโซลาร์เซลล์เท่าไร ถึงจะเพียงพอต่อการใช้งาน

เข้าถึงได้ทุกพื้นที่

จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือ มันเป็นพลังงานที่เข้าถึงเราได้แทบจะทุกพื้นที่ในประเทศไทย เชื่อว่าคงไม่มีมุมไหนที่แสงอาทิตย์ส่องแสงไปไม่ถึงอย่างแน่นอน จะชายหาด ในเมือง บนภูเขา ยอดดอย แสงอาทิตย์ไปได้หมด นั่นหมายความว่าเราอยู่ตรงไหนหากตั้งใจจะติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ย่อมทำได้อยู่แล้ว

ช่วยลดความร้อนในอาคาร

อีกหนึ่งประโยชน์เมื่อเราติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นเรื่องของความร้อน แน่นอนว่าแสงอาทิตย์ย่อมมาพร้อมความร้อนระอุ งั้นเราก็เอาเรื่องนี้มาเป็นโอกาสซะเลย หากเราติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านนั่นทำให้ แผงโซลาร์เซลล์จะดูดซับแสง และความร้อนไปเต็มๆ ทำให้หลังคาไม่ได้รับความร้อนมากนัก เมื่อได้รับความร้อนน้อย บวกกับฉนวนความร้อนดูดซับความร้อนออกไปอีกชั้นหนึ่ง ก็จะทำให้ความร้อนเหลือเข้าบ้านหรืออาคารไม่เท่าไร นั่นจะทำให้บ้านเราเย็นกว่าเดิม ประหยัดค่าแอร์ไปได้เยอะทีเดียว

ความมั่นคงทางพลังงาน

จากข้อมูลเรื่องแหล่งก๊าซธรรมชาติที่เหลือน้อยลง แหล่งฟอสซิลที่ลดน้อยถอยลงไปทุกวัน นั่นทำให้หลายคนเริ่มหันมาสนใจพลังงานทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับตัวเอง ลองนึกภาพว่าอยู่ดีๆ ไฟฟ้าก็ดับอย่างน้อยสัก 15 ชั่วโมงดูสิ มันคงจะสร้างความโกลาหลให้กับคนในพื้นที่ได้มากทีเดียว นั่นจึงเป็นที่มาของพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราสามารถสร้างให้เป็นทางเลือกพลังงานสำรองให้กับตัวเองได้

เพิ่มราคาอสังหาริมทรัพย์

ประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ นั่นก็คือ เรื่องนี้จะสามารถเพิ่มมูลค่าของบ้านได้อย่างน้อย 30% ของราคาเดิมเลย ทั้งภาพลักษณ์ด้านความทันสมัย รักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยประหยัดไฟในระยะยาว น่าจะสร้างความสนใจให้กับผู้ซื้อบ้านได้อย่างดี เห็นข้อดีแบบนี้อย่ารอช้า ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันดีกว่า

post

ประโยชน์หลักของการใช้พลังงานน้ำ

The main advantage of using water energy

พลังงานทดแทนน้ำ ที่ช่วยมีพลักงานไหลหมุนเวียนไม่จำกัด

พลังงานทดแทนอีกอย่างหนึ่งที่ไทยเรานำมาใช้นานแล้วก่อนพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานทางเลือกอื่นๆอีกนั่นก็คือ พลังงานน้ำ เนื่องจากไทยเรามีแหล่งน้ำสำคัญมากมายทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น พลังงานน้ำเป็นพลังงานทดแทนที่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์หลายด้านมาก มาดูกันว่าพลังงานน้ำมีประโยชน์อย่างไร

พลังงานน้ำไม่มีวันหมด

พลังงานน้ำจัดว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่ไม่มีวันหมด กล่าวคือ เมื่อเราปล่อยน้ำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้แล้ว เมื่อน้ำหลายออกไปก็จะไปรวมสู่ทะเล จากนั้นก็โดนแสงอาทิตย์ทำให้เกิดความร้อน ระเหยกลายเป็นไอ รวมกันเป็นเมฆกลั่นตัวเป็นฝนตกลงมา ไหลมาตามทางน้ำของธรรมชาติมารวมตัวกันใหม่ นั่นทำให้พลังงานน้ำเป็นพลังงานทางเลือกที่เราสามารถนำมาใช้ได้ตลอดกาล

พลังงานน้ำไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม

สาเหตุสำคัญที่ทำให้พลังงานน้ำถูกดึงมาใช้เป็นอย่างแรกนั่นก็คือ พลังงานน้ำจัดว่าเป็นพลังงานสะอาดที่สร้างพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาโดยรบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยมาก น้ำก็เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติอยู่แล้ว พอใช้เสร็จก็ปล่อยออกไปตามธรรมชาติ พลังงานที่ได้ก็ปล่อยของเสียออกมาน้อยมาก กระบวนการแบบนี้ทำให้สภาพแวดล้อม จนถึงชั้นบรรยากาศแทบไม่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการใช้น้ำเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าได้เลย

เครื่องกลพลังน้ำ

กระบวนการแปรรูปให้น้ำเกิดพลังงานไฟฟ้าได้นั้น เครื่องมือสำคัญประการหนึ่งก็คือ เครื่องกลพลังน้ำ ที่ใช้น้ำผลักดันจนเกิดกระแสไฟฟ้า เจ้าเครื่องตัวนี้ต้องบอกว่าแม้จะมีราคาตั้งต้นแพงเอาเรื่อง แต่ความคงทนของมันนี้ถือว่าทนทายาดเอามาก ประสิทธิภาพการทำงานสูง อีกทั้งเราสามารถควบคุมปริมาณไฟฟ้าให้ออกมาได้ตามต้องการอีกด้วย อันนี้สำคัญมากเพราะเราสามารถควบคุมไฟฟ้าให้ออกมาเพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่ รวมถึงภาคธุรกิจด้วย

น้ำใช้แล้วไม่เสีย

พลังงานน้ำมีความพิเศษอย่างหนึ่งนั่น คือตัววัตถุดิบหลักอย่าง น้ำ เราไม่ต้องปรับระดับน้ำอะไรเลย นั่นทำให้ต้นทุนถูกลง กับเมื่อเราเอาน้ำไปผ่านกระบวนการเครื่องกลพลังน้ำแล้ว น้ำที่เหลือออกมานั้น เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้เลย น้ำไม่ได้รับความเสียหาย สารเคมีใดๆทั้งสิ้น นอกจากน้ำปริมาณน้ำที่ใช้ไปก็เหลือกลับมาเกือบจะเท่าเดิมทั้งหมดด้วย

เขื่อนบริหารจัดการน้ำ

พลังงาน้ำข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือ เราไม่สามารถสร้างแหล่งพลังงานทดแทนแบบนี้ได้ในระดับครัวเรือน ต้องเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หรือ เขื่อนเท่านั้นถึงจะสามารถสร้างแหล่งพลังงานแบบนี้ได้ อย่างไรก็ตามเขื่อนนอกจากจะสร้างพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำแล้ว ยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อเอาไว้ใช้ในยามขาดแคลน รวมถึงเป็นแก้มลิงเพื่อชะลอมวลน้ำไม่ให้มากเกินไปจนออกไปท่วมชาวบ้านได้ ถือว่าเป็นประโยชน์ทางอ้อมสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พลังงานแบบอื่นให้ไม่ได้อีกด้วย