เกาะโมซัมบิก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศโมซัมบิก คั่นอยู่ระหว่างกลางของคลองโมซัมบิกและอ่าวมอสซูริล อยู่ในเขตจังหวัดนัมปูลาที่มีพื้นที่ 79,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอยู่อาศัยประมาณ 4 ล้านคน เคยเป็นเมืองหลวงอาณานิคมของชาวโปรตุเกสในช่วงปี ค.ศ.1898 บนเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม มีชายหาดขาว ทะเลน้ำใส และอุดมไปด้วยสัตว์น้ำทะเลนานาชนิดจน UNESCO World Heritage ได้ขึ้นทะเบียนว่าให้เป็นมรดกของโลก ปัจจุบันนี้มีผู้คนอยู่อาศัย 14,000 คน โดยมี ”สนามบินลัมโบ” เป็นประตูในการรับส่งคนเข้าออกจากเกาะ ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเกาะโมซัมบิกไม่ต่ำกว่าแสนคน

ประวัติศาสตร์ของเกาะโมซัมบิก

มีเครื่องปั้นดินเผาโบราณถูกขุดพบมากมายบนเกาะโมซัมบิก ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองในสมัยศตวรรษที่ 14 หรือเมื่อประมาณ 600 ปีก่อน ชนพื้นเมืองชาวสวาฮิลีนั้น มีต้นกำเนิดมาจาก “Kilwa Kisiwani” เป็นเมืองที่เชื่อมระหว่าง “Angoche” และ “Quelimane” ในปี ค.ศ.1514 จากบันทึกของดูอาร์เต้ บาโบซ่า ได้ระบุไว้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นชาวมุสลิม และใช้ภาษาสวาฮิลีเป็นภาษาทางการของพวกเขา ชื่อของเกาะแห่งนี้ถูกสืบทอดมาจากผู้ปกครองเกาะแห่งนี้คือ “มัซซ่า บิน บิก” ต่อมาชื่อได้ถูกปรับให้เรียกกันง่ายขึ้นในสังคมปัจจุบัน จนได้กลายเป็น “โมซัมบิก” อย่างที่เราคุ้นเคยกันดี

ในปี ค.ศ.1507 ชาวโปรตุเกสได้ตั้งฐานทัพเรือบนเกาะแห่งนี้ และได้สร้าง “Chapel of Nossa Senhora de Baluarte” ขึ้นในปี ค.ศ.1522 ที่ในตอนนี้มันได้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างอายุเก่าแก่สุดในวัฒธรรมยุโรปเขตซีกโลกใต้ ชาวโปรตุเกสยังคงสร้างสิ่งปลูกสร้างอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายบนเกาะแห่งนี้ อย่างป้อมซานเซบาสเตียน ที่ต่อมาถูกเรียกกันว่า “หอคอยหิน” ชาวโปตุเกสได้ตั้งศูนย์กลางของอาณานิคมบนที่แห่งนี้ จนกระทั่งถูกชาวดัตช์โจมตีในปี ค.ศ.1607 สถานที่แห่งนี้ยังคงถูกใช้เป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญต่ออินเดีย สินค้าของพวกเขาหลักๆคือ แรงงานทาส เครื่องเทศ และทองคำ

สถานที่สำคัญบนเกาะโมซัมบิก

บนเกาะยังมีสถานที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งอย่างพระราชวัง และโบสถ์แห่งเซาเปาโลที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1610 เพื่อใช้สอนศาสนาให้แก่ประชาชนทั่วไป ต่อมาคือพิพิธภัณฑ์ศิลปะศักดิ์สิทธิ์ภายใน Church of the Misericórdia และสะพานขนาดใหญ่อายุ 60 ปีมีความยาวถึง 3,000 เมตร เชื่อมต่อจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะโมซัมบิก ตัวเกาะเองไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนัก มีความยาว 3,000 เมตร กว้างประมาณ 500 เมตร สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ โซนของผู้อยู่อาศัยตั้งอยู่บนตอนใต้ซึ่งมักจะเป็นบ้านที่ทำจากต้นกกทั้งหลัง เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวพากันไปเยี่ยมชม