ถ้าหากพูดถึงประเทศที่มีป่าปกคลุมมากที่สุดทุกคนคงคิดถึงประเทศบราซิล ประเทศที่มีป่าหนาที่สุด สมบูรณ์ที่สุดอย่างป่าอะเมซอน อย่างที่เรานั้นรู้กันดีอยู่แล้วว่าป่าอะเมซอนนั้นเป็นป่าดิบชื้นขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างมากถึง 7 ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งเนื้อที่ของป่านั้นเป็นเขตของประเทศต่างๆ มากมายถึง 9 ประเทศ และหนึ่งในนั้นก็คือประเทศบราซิลที่มีพื้นที่อยู่ถึง 60% ของป่าอะเมซอน

ป่าอะเมซอนถือว่าเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์มาก ที่แห่งนี้มีพืช สัตว์หลากหลายชีวิตอาศัยอยู่ทำให้ที่นี่ได้รับขนานนามว่าเป็นป่าที่มีความหลากของสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพมากที่สุดในโลก ยิ่งถ้าหากเป็นพวกพืช หรือไม้ยืนต้นด้วยแล้วสายพันธุ์ของพืชที่อยู่ในที่แห่งนี้มากมายถึง 16,000 ชนิดเลยทีเดียว

ถึงแม้ว่าประเทศบราซิลนั้นขึ้นชื่อเกี่ยวกับป่าดิบชื้นที่มีพื้นที่มากที่สุด สมบูรณ์มากที่สุด แต่แท้จริงแล้วประเทศบราซิลในขณะนี้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่มีต้นเหตุหลักๆ มาจากการทำลายป่า หรือรุกล้ำผืนป่าจนถึงขั้นวิกฤต หลายๆ สำนักงานนั้นได้หาวิธีแก้ไขเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้น แต่ถึงใช้วิธีไหนเศรษฐกิจของบราซิลกลับแย่ลงเรื่อยๆ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศบราซิลกำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือการทำลายป่า ค้าสัตว์คุ้มครอง จนถึงการรุกล้ำป่าโดยวิธีการผิดกฎหมาย ทำให้มีผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ น้ำมันรั่วไหลจนไม่สามารถควบคุมได้ ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้เกิดเป็นสาเหตุทำให้ประชาชน หรือสัตว์ได้รับภัยคุกคามจากสิ่งเหล่านี้ ทำให้การทำมาหากินของชาวบราซิลแย่ลงไปเรื่อยๆ

ในขณะนี้บราซิลได้คิดค้นวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ก็ไม่เป็นผล จนได้มีนักวิชาการด้านการฟื้นฟูป่าไม้ คลื่นลูกใหม่ไฟแรงอย่าง “เปโดร” เขาเป็นนักวิชาการที่เชื่อว่าการทำลายป่า คือการทำลายเศรษฐกิจของประเทศบราซิล หากประเทศบราซิลลดเรื่องการทำลายป่าแล้วจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ เขาได้อธิบายทุกอย่างละเอียดด้วยความมุ่งมั่น แล้วสิ่งที่ทำให้ทุกคนสนใจในแนวทางการแก้ไขเศรษฐกิจก็คือสิ่งที่เขาได้บอกว่า ถ้าหากว่าคนในประเทศบราซิล หรือทั่วโลกเลิกรุกล้ำทำลายป่า หรือเอาบริเวณนั้นมาเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ซึ่งวิธีนี้อาจจะทำให้ทำรายได้อย่างระยะยาว และยังทำให้ระบบนิเวศยังดีเหมือนเดิม

“เปโดร” มีความตั้งใจมากที่จะต้องการฟื้นฟูผืนป่ากลับสู่สภาพเดิมอย่างที่เคยเป็นเพราะนอกเหนือจากที่จะได้ฟื้นฟูป่าแล้ว เขาเชื่อว่าวิธีนี้ยังสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย