Clean energy

พลังงานสะอาด เปลี่ยนโลกช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

พลังงานแม้ว่าจะผ่านไปยุคไหนสมัยไหน ยังเป็นหัวข้อสำคัญอยู่เสมอ เนื่องจากพลังงานถือว่าเป็นจุดกำเนิดของอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ตอนนี้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับพลังงานไม่ได้ถามกันแล้วว่าเราจะเอาพลังงานมาจากไหน กลับเป็นคำถามที่ว่าเราจะเอาพลังงานสะอาดมาจากไหน ใช้อย่างไร ว่าแต่พลังงานสะอาดมันคืออะไร

พลังงานสะอาดคืออะไร

พลังงานสะอาด หากอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายก็คือ พลังงานที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนตั้งแต่การแปรรูปพลังงาน การใช้พลังงานจนถึงการจัดการของเสียจากการแปรรูปพลังงานนั้น ทุกขั้นตอนจะต้องทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการภาวะโลกร้อน

ประเภทของพลังงานสะอาด

จากนิยามดังกล่าว พลังงานสะอาดจึงต้องเป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก ด้วยแนวคิดที่ว่าธรรมชาติจะไม่ทำลายธรรมชาติด้วยกันเอง ซึ่งพลังงานสะอาดมีหลากหลายชนิดดังนี้ หนึ่งพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานที่ได้จากการเศษซากของการเกษตร รวมถึงมูลสัตว์มาแปรรูปเพื่อเป็นพลังงานทั้งในรูปแบบแท่ง และ แปรรูปเป็นพลังงานแก๊ส จนถึงไฟฟ้า สองพลังงานน้ำ พลังงานธรรมชาติที่เราจะนำมาใช้ให้เกิดไฟฟ้าได้ในเขื่อน หรือ อ่างเก็บน้ำ สามพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดที่มาแรงมากในบ้านเรา การนำแสงแดดอันร้อนแรงมาแปรรูปเป็นพลังงานผ่านระบบโซลาเซลล์ สี่พลังงานลม โดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่ากังหันลมเห็นได้ตามเนินเขา ภูเขาพื้นที่ห่างไกล ห้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานกลุ่มนี้จะนำความร้อนใต้ดินขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งบ้านเราก็มีแต่พื้นที่บางส่วนเท่านั้นเนื่องจากต้องเป็นพื้นที่แนวภูเขาไฟ

ข้อดีของพลังงานสะอาด

พลังงานสะอาดจัดว่าเป็นพลังงานสำคัญทั้งในแง่พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย พลังงานสะอาดมีข้อดีหลายประการเช่น พลังงานสะอาดจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อม รวมถึงรักษาชั้นบรรยากาศไม่ให้ถูกทำลาย สองพลังงานสะอาดจะกลายเป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ให้กับคนทั้งโลก เนื่องจากนี้คือพลังงานที่มาจากธรรมชาติซึ่งหากไม่โลภเกินไปเชื่อว่าพลังงานนี้พอสำหรับทุกคนแน่นอน สามเศรษฐกิจจะดีขึ้น เนื่องจากพลังงานสะอาดที่นำมาจากสิ่งเหลือใช้ภาคการเกษตรจะทำให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น อีกทั้งเมื่อใช้พลังงานสะอาดก็ทำให้ประชาชนในเมืองและต่างจังหวัดเกิดโรคน้อยลง เสียงบประมาณด้านสุขภาพน้อยลง ทุกคนแข็งแรงก็สามารถคิดค้นต่อยอดอะไรต่างๆ ได้มากขึ้น

ตัวอย่างแหล่งพลังงานสะอาดในไทย

ไทยเองก็มีความก้าวหน้าด้านพลังงานสะอาดด้วยเช่นกัน มีการจัดตั้งพื้นที่พิเศษเพื่อเป็นต้นแบบด้านพลังงานสะอาด เช่น พะลวย เกาะแห่งหนึ่งของอำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะแห่งนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานสะอาด อีกทั้งมีศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แห่งนี้อีกด้วย ใครอยากเห็นเกาะพลังงานสะอาดลองไปเยี่ยมชมกันได้ ไม่ไกลเท่าไร