Renewable energy is starting to be used in the household

4 พลังงานที่จะเข้ามาทดแทนเปลี่ยนโลกให้มีพลังานใช้ไม่จำกัด

พลังงานทดแทนเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายคนเริ่มเอามาพูดกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นระดับโรงงานอุตสาหกรรมไปจนถึงระดับบ้านพักอาศัย ยิ่งบ้านพักอาศัยหลายประเทศเริ่มมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในบ้านด้วย เทรนด์นี้นอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของตัวเองอีกด้วย มาดูกันว่าพลังงานทดแทนในครัวเรือนควรเป็นพลังงานอะไรบ้าง

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานทดแทนรูปแบบแรกที่แพร่หลายมากสุดในทุกประเทศนั่นคือ พลังงานแสงอาทิตย์ ยิ่งเมืองร้อนแบบเราพลังงานแสงอาทิตย์น่าสนใจมาก การติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ว่าจะเป็นแผงบนหลังคา หรือ แผงบริเวณอื่นกำลังเป็นที่นิยมในบ้านเรา ส่วนหนึ่งแดดบ้านเราแรงมาก แสงแดดโดนโดยตรงแบบนี้สามารถนำมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าในบ้านได้เลย หากวางแผนให้ดีพลังงานไฟฟ้าที่ได้เพียงพอต่อใช้ในครัวเรือนแน่นอน หรือ จะเตรียมไว้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอนาคตก็ทำได้เหมือนกัน ใครสนใจลองหาทีมปรึกษาติดตั้งได้เยอะแยะ

พลังงานลม

พลังงานแหล่งต่อไปน่าสนใจมากเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนั่นก็คือ พลังงานลม หากเราออกเดินทางไปต่างจังหวัดไม่ต้องไปถึงภาคเหนือ เอาแค่ภาคอีสานเราจะเห็นกังหันลมตามเนินเขา ภูเขากันแล้ว จุดเด่นของพลังงานลมก็คือมันสามารถก่อให้เกิดพลังงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนขอเพียงแค่มีลมพัดมาเท่านั้น แต่ข้อเสียคือลมเป็นสิ่งที่กำหนดตายตัวไม่ได้ เลยทำให้บางครั้งปริมาณพลังงานที่ได้รับไม่เสถียร

พลังงานชีวภาพ

พลังงานทดแทนกลุ่มต่อไป น่าจะเหมาะกับพี่น้องชาวเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวสวน หรือ ชาวนา นั่นคือพลังงานชีวภาพ พลังงานทดแทนวิธีนี้จะนำมูลสัตว์ที่เกิดจากทำเกษตรกรที่ปล่อยไว้อาจจะเป็นได้แค่ปุ๋ยเท่านั้น แต่เรานำสิ่งของที่ดูเหมือนจะเป็นขยะเหล่านั้นมาเข้ากระบวนการบางอย่างเพื่อทำให้เกิดก๊าซชีวภาพ จากนั้นก็นำก๊าซชีวภาพมาใช้ในครัวเรือนอีกต่อหนึ่งวิธีนี้ลดต้นทุนใช้แก๊สในครัวเรือนได้เยอะทีเดียว หรือจะนำมูลสัตว์เหล่านั้นมาขายต่อเข้าโรงงานก็ทำรายได้เสริมอีกทางก็ได้

พลังงานชีวมวล

พลังงานกลุ่มต่อไปคล้ายกับพลังงานชีวภาพ นั่นคือ พลังงานชีวมวล กลุ่มนี้วัตถุดิบพลังงานจะไม่ใช่มูลสัตว์ แต่เป็นเชื้อเพลิงที่เกิดจากของเหลือจากการทำเกษตรไม่ว่าจะเป็น ฟืน แกลบ ซากอ้อย เศษไม้ เศษหญ้า ขี้เลื่อย กากมะพร้าว ฯลฯ ของเหล่านี้จะสามารถนำไปแปรรูปอัดแท่งให้กลายเป็นแท่งเชื้อเพลิง หรือ อาจจะขายของเหลือเหล่านั้นเข้าสู่โรงงานเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ น้ำมัน ไฟฟ้า ได้ต่อไป

จะเห็นว่าพลังงานทดแทนเป็นทางเลือกในอนาคตที่เราต้องตั้งคำถามกันแล้วว่า เราจะสามารถนำพลังงานเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้อย่างไร ไม่เพียงแค่ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเท่านั้น มันยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับตัวเองอีกด้วย