ประเทศไทยในปัจจุบันนี้อย่างที่เรารู้กันดีว่าส่วนใหญ่ทุกองค์กรนั้นจะรณรงค์ในการปลูกป่าเพื่อสร้างระบบนิเวศให้สมบูรณ์เนื่องจากว่าหากเรารู้จักปลูกป่า ทำให้ประเทศเรานั้นมีต้นไม้เยอะมากขึ้นระบบนิเวศของเราก็จะสมบูรณ์จนสามารถนำมาพัฒนาเป็นพลังงานที่สามารถใช้งานได้ แถมผลพวงที่จะได้รับนั้นมันยังสามารถทำให้เราประหยัดพลังงานรมถึงค่าใช้จ่ายได้อีก

วันนี้เราจะมาแนะนำองค์กรที่สามารถนำพลังงานจากธรรมชาติมาให้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบตามโครงการของในหลวงรัชกาลที่9 ทรงได้คิดค้นไว้เพื่อให้คนไทยรู้จักใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติเพื่อให้ลดการตัดป่า รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศให้สมบูรณ์อีกด้วย ซึ่งสถานที่ที่เราจะพาให้ทุกคนมารู้จักในวันนี้นั่นก็คือโครงการพัฒนาดอยตุงนั้นเอง

โครงการพัฒนาดอยตุงนั้นมีการพัฒนาพลังงานธรรมชาติมาเป็นพลังทดแทนหลากหลายรูปแบบซึ่งเราจะยกตัวอย่างง่ายๆ ดังนี้

  • ประจุไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งการใช้งานนี้ประชาชนส่วนใหญ่ในระแวกนั้นได้ได้เข้าร่วมเป็นคนงานปลูกป่าจะนำเอาแบตเตอรี่มาประจุไฟฟ้าในตอนเช้า เมื่อเลิกงานแล้วเขาจะนำแบตเตอรี่นั้นกลับบ้านในตอนเย็น ซึ่งแบตเตอรี่ 1 ลูกเมื่อประจุไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้วจะสามารถอยู่ได้นานถึง 5 ชั่วโมง ซึ่งการประจุไฟฟ้านั้นทางเจ้าหน้าที่จะนำแบตเตอรี่มาเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่แปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งพลังงานนี้จะสามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ซึ่งหากว่าถ้าเราเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เราก็จะได้ร่วมช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่มาจากน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หรือถ่านหินให้ลดลงได้เยอะเลย
  • โทรศัพท์สาธารณะ เพื่อการติดต่อของประชาชนจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆ เพราะถ้าหากมีเครื่องมือในการติดต่อ ไม่ว่าจะทำธุระหรือสื่อสารขความช่วยเหลือก็จะง่ายมากยิ่งขึ้น
  • ทำให้ทุกพื้นที่ที่มีต้นไม้หรือป่าไม่เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ลดโลกร้อนได้
  • จากการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่านั้นเราจะได้พืชผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ ข้าว หรือมันฝรั่ง สามารถนำมาแปรรูปให้เป็นอาหารแห้ง แล้วทำเป็นรายได้ให้กับคนในประเทศได้ด้วย
  • การปลูกป่าเช่น ต้นยูคาลิปตัสก็สามารถนำมาทำเป็นกระดาษ ซึ่งสามารถทำให้เกิดเป็นรายได้ในอนาคตถึงแม้ว่าอาจจะใช้เวลานานในการผลิตก็ตาม

แต่ถึงอย่างไรในการปลูกป่านั้นไม่ใช่เพียงว่าปลูกเพื่อสร้างให้มีพลังงานทดแทนเกิดขั้นเพื่อใช้แทนพลังงานต่างๆ แต่ในการปลูกป่านั้นเราต้องการให้ประเทศของเราเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะเมื่อระบบนิเวศสมบูรณ์แล้วเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเช่นเดียวกัน