The main advantage of using water energy

พลังงานทดแทนน้ำ ที่ช่วยมีพลักงานไหลหมุนเวียนไม่จำกัด

พลังงานทดแทนอีกอย่างหนึ่งที่ไทยเรานำมาใช้นานแล้วก่อนพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานทางเลือกอื่นๆอีกนั่นก็คือ พลังงานน้ำ เนื่องจากไทยเรามีแหล่งน้ำสำคัญมากมายทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น พลังงานน้ำเป็นพลังงานทดแทนที่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์หลายด้านมาก มาดูกันว่าพลังงานน้ำมีประโยชน์อย่างไร

พลังงานน้ำไม่มีวันหมด

พลังงานน้ำจัดว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่ไม่มีวันหมด กล่าวคือ เมื่อเราปล่อยน้ำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้แล้ว เมื่อน้ำหลายออกไปก็จะไปรวมสู่ทะเล จากนั้นก็โดนแสงอาทิตย์ทำให้เกิดความร้อน ระเหยกลายเป็นไอ รวมกันเป็นเมฆกลั่นตัวเป็นฝนตกลงมา ไหลมาตามทางน้ำของธรรมชาติมารวมตัวกันใหม่ นั่นทำให้พลังงานน้ำเป็นพลังงานทางเลือกที่เราสามารถนำมาใช้ได้ตลอดกาล

พลังงานน้ำไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม

สาเหตุสำคัญที่ทำให้พลังงานน้ำถูกดึงมาใช้เป็นอย่างแรกนั่นก็คือ พลังงานน้ำจัดว่าเป็นพลังงานสะอาดที่สร้างพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาโดยรบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยมาก น้ำก็เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติอยู่แล้ว พอใช้เสร็จก็ปล่อยออกไปตามธรรมชาติ พลังงานที่ได้ก็ปล่อยของเสียออกมาน้อยมาก กระบวนการแบบนี้ทำให้สภาพแวดล้อม จนถึงชั้นบรรยากาศแทบไม่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการใช้น้ำเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าได้เลย

เครื่องกลพลังน้ำ

กระบวนการแปรรูปให้น้ำเกิดพลังงานไฟฟ้าได้นั้น เครื่องมือสำคัญประการหนึ่งก็คือ เครื่องกลพลังน้ำ ที่ใช้น้ำผลักดันจนเกิดกระแสไฟฟ้า เจ้าเครื่องตัวนี้ต้องบอกว่าแม้จะมีราคาตั้งต้นแพงเอาเรื่อง แต่ความคงทนของมันนี้ถือว่าทนทายาดเอามาก ประสิทธิภาพการทำงานสูง อีกทั้งเราสามารถควบคุมปริมาณไฟฟ้าให้ออกมาได้ตามต้องการอีกด้วย อันนี้สำคัญมากเพราะเราสามารถควบคุมไฟฟ้าให้ออกมาเพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่ รวมถึงภาคธุรกิจด้วย

น้ำใช้แล้วไม่เสีย

พลังงานน้ำมีความพิเศษอย่างหนึ่งนั่น คือตัววัตถุดิบหลักอย่าง น้ำ เราไม่ต้องปรับระดับน้ำอะไรเลย นั่นทำให้ต้นทุนถูกลง กับเมื่อเราเอาน้ำไปผ่านกระบวนการเครื่องกลพลังน้ำแล้ว น้ำที่เหลือออกมานั้น เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้เลย น้ำไม่ได้รับความเสียหาย สารเคมีใดๆทั้งสิ้น นอกจากน้ำปริมาณน้ำที่ใช้ไปก็เหลือกลับมาเกือบจะเท่าเดิมทั้งหมดด้วย

เขื่อนบริหารจัดการน้ำ

พลังงาน้ำข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือ เราไม่สามารถสร้างแหล่งพลังงานทดแทนแบบนี้ได้ในระดับครัวเรือน ต้องเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หรือ เขื่อนเท่านั้นถึงจะสามารถสร้างแหล่งพลังงานแบบนี้ได้ อย่างไรก็ตามเขื่อนนอกจากจะสร้างพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำแล้ว ยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อเอาไว้ใช้ในยามขาดแคลน รวมถึงเป็นแก้มลิงเพื่อชะลอมวลน้ำไม่ให้มากเกินไปจนออกไปท่วมชาวบ้านได้ ถือว่าเป็นประโยชน์ทางอ้อมสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พลังงานแบบอื่นให้ไม่ได้อีกด้วย