cleanstar Mozambique bio-ethanol

ในตอนนี้ทางโรงงานแถบทวีปแอฟริกาได้ทำการผลิตเชื้อเพลิงไบโอเททานอลได้เพื่อเอาไว้ใช้การปรุงอาหาร ภายในประเทศโมซัมบิก แล้วอาจจะมีการส่งออกภายในอนาคตข้างหน้านี้ แนวคิดของโครงการนี้ได้ความช่วยเหลือจากหลายองค์กร Novazymes และ cleanstar Mozambique จนผลิตมันสำเร็จขึ้นมา แล้วสินค้านี้จะมีราคาที่ถูกมากแถมยังปลอดภัย ไร้สารสิ่งที่มีอันตรายเพื่อที่จะได้นำไปปรุงเป็นอาหารการกินได้เพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องจากชาวโมซัมบิกยังคงใช้ถ่านเชื้อเพลิงแบบพื้นบ้านมาทำการปรุงอาหารใช้ในการกินอยู่ปัจจุบัน เพราะเชื้อเพลิงแบบเก่าจะทำให้สุขภาพที่เสื่อมลงแล้วยังมีสิ่งสกปรกเจือปนอีกด้วยแล้วมีราคาที่แพงมากถึง 3 เท่า ของ เชื้อเพลิงไบโอเอทานอล

แล้วการผลิตในครั้งนี้ต้องได้ “มันสำปะหลัง” มาสกัดเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งภายในประเทศโมซัมบิกมีเกษตรที่ปลูกไร่อยู่จึงทำให้การผลิตตัวเชื้อเพลิง ไบโอเอทานอล ทำได้ในราคาถูก จึงเหมาะสมที่ชาว โมซัมบิก จะได้ลองใช้แล้วมีสุขภาพที่ดีขึ้นในต่อไปในวันข้างหน้านี้

ในกรณีที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นสร้างเพื่อมาแทนที่ถ่านในการทำอาหาร เพื่อลดปัญหาในเนื่องจากการทำลายป่าไม้ในประเทศโมซัมบิก เพื่อไม่ให้มีปัญหาภัยแล้ว