Energy management

ปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานเป็นสิ่งที่ทุกคนทั่วโลกต้องให้ความตระหนักอย่างมากด้วยส่วนหนึ่งคือต้นทุนพลังงานยุคนี้ปรับตัวสูงขึ้นอีกทั้งในอนาคตพลังงานอาจหมดลง การมีระบบการจัดการพลังงานจึงต้องเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการช่วยเหลือพลังงานในองค์กรอันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลายปีมานี้องค์กรใหญ่ๆ ค่อนข้างให้ความสำคัญกับต้นทุนแบบอื่นมากกว่า เช่น ยอดขาย, การสั่งซื้อ ทว่าพอราคาพลังงานเริ่มสูงก็ทำให้พวกเขาเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น

องค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานพยายามมองหามาตรการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงไปของโลกตามมาตรฐาน ISO จึงมีการจัดทำมาตรฐาน ISO 50001 ขึ้นมา อันเป็นระบบของการจัดการพลังงานต่อองค์กรต่างๆ ให้เอาไปใช้ ช่วยควบคุมพร้อมลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รองรับวิกฤตพลังงาน ลดปัญหาอันอาจส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น จริงแล้ว ISO 50001 เริ่มประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2554 ทว่ามาจนถึงวันนี้การได้รับการรับรอง ISO 50001 ยังถือว่าน้อยมากเนื่องจากยังนับเป็นมาตรฐานใหม่อีกทั้งผู้ประกอบการหลายรายยังแค่เริ่มต้นศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามได้มีการระบุถึงประโยชน์ของ ISO 50001 เอาไว้อย่างน่าสนใจ

ประโยชน์ต่อองค์กร

  • มีการจัดการพลังงานแบบเป็นระบบ รู้สภาพการใช้พลังงานขององค์กร รู้วิธีจัดการควบคุมว่าตรงไหนใช้มากไปเกินกำหนด เกิดการวางแผนพร้อมปรับปรุงในเรื่องต่างๆ ต่อไป
  • สร้างดัชนีชี้วัดด้านพลังงานขององค์กร และผู้บริหารใช้ติดตามการปฏิบัติของทุกพื้นที่ที่เกิดการใช้พลังงาน เกิดการควบคุมให้ใช้พลังงานตามความเหมาะสม
  • มีการควบคุมปฏิบัติงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังงาน ทำให้คนปฏิบัติงานเองก็รู้เรื่องการควบคุมให้เหมาะสม ติดตาม พร้อมปรับปรุงแก้ไขได้
  • ตรวจวัดการใช้พลังงาน ประสิทธิภาพของบรรดาเครื่องจักรให้เป็นระบบ ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
  • มีการยอมรับในระดับสากล สร้างภาพลักษณ์ดีๆ ให้กับองค์กรพร้อมทำ CSR ไปในตัว
  • ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานแบบยั่งยืน ช่วยพัฒนาองค์กรให้แข่งขันในตลาดได้อย่างน่าสนใจ
  • เกิดการติดตามกฎหมายด้านพลังงานอย่ามีระบบพร้อมควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
  • มีความตระหนักพร้อมอยากมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานจากพนักงานทุกๆ ระดับ

อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงาน ประโยชน์ต่อประเทศไทย และประโยชน์ต่อโลกใบนี้ที่เราอาศัยกันอยู่ หากทุกองค์กรเริ่มต้นจากตนเอง ร่วมกันรักษามาตรฐาน ISO 50001 กันจะยิ่งทำให้โลกของเราสดใสมากขึ้นกว่าเดิมและยังช่วยสร้างคุณภาพดีๆ ให้กับองค์กรได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆ