Cleanstar Mozambique carbon

ในการทำข้อตกลงในรอบนี้ได้มองหาเงินลงทุนที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องชาวโมซัมบิก แล้วเพื่อให้เงินมานั้นมาเป็นจำนวนหลักล้านต้องรับรองว่าจะทำการลดในการปล่อยมลพิษให้ถึงมากที่สุดตามที่ธนาคารอเมริกาได้ขอเอาไว้ แล้วในช่วงไม่กี่ปีต่อมานี้ Cleanstar Mozambique ได้ทำการขอร่วมทุนจาก Novozymas แล้วก็ประกาศแก่ชาว เกษตรกร 3000 คน ช่วยกันผลิตภัณฑ์อาหาร แล้วทำความสะอาดเตาเพื่อทำกิจกรรมในการปรุงอาหารเพื่อมองหาเงินทุนหลักที่จะมาช่วยส่งเสริมโครงการในครั้งนี้ให้ได้ดียิ่งขึ้นไปต่อ แล้วในที่สุดก็มีธนาคารจากประเทศอเมริกามาช่วยในการสนับสนุนในครั้งนี้โดยเขาหวังว่าจะให้ประเทศที่นี่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการเชื้อเพลิงในราคาที่ถูกแล้วฐานะความเป็นอยู่ของชาวโมซัมบิกได้ดียิ่งขึ้น แล้วเพื่อให้ประเทศมีความน่าอยู่มากขึ้นกว่าแต่ก่อน

ทางธนาคารได้กล่าวไว้ว่า “เรารู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แล้วได้มาทำงานร่วม โมซัมบิก และ Novozymas ในการมาในครั้งนี้อยากเห็นชาวโมซัมบิกมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วการปรับปรุงธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้า แล้วทางเราจะส่งพนักงานมาค่อยเป็นกำลังเสริมในการทำคาร์บอนแล้วทำการส่งอุปกรณ์ที่ดีเพื่อทำการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เราเชื่อว่าการมาในครั้งนี้จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วมีความก้าวต่อไปในอนาคตแล้วการดำรงชีวิตอยู่ของชาวโมซัมบิกนับล้านจะมีการพัฒนาที่ยิ่งขึ้นไปต่อไป”