mapmozambiquenicegood

ก๊าซคาร์บอน หรือเป็นที่รู้จักกัน CO2  เป็นหนึ่งในก๊าซที่ไม่เป็นมิตรต่อโลกและชั้นบรรยากาศ ที่ถูกผลิตออกมาจากการเผาไหม้โดยเฉพาะจาก โรงงาน รถยนต์ เป็นต้น ซึ่งสร้างผลกระทบต่อโลกโดยตรง เรียกได้ว่าเป็นมลพิษที่มนุษย์มีส่วนสร้างขึ้นมาทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัท CleanStar เข้าไปมีส่วนช่วยดูแลการใช้พลังงานภายในประเทศโมซัมบิก หรือ CleanStar Mozambique ได้คิดค้นการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง เพื่อควบคุมการสร้างก๊าซคาร์บอน CO2 และยังได้วางแผนการอนาคตในระยะโดยไปยังประเทศอื่นๆ อีกต่อไป

CleanStar คิดค้นการใช้เชื่อเพลิงจากการแปรรูปข้าวโพดให้กลายมาเป็นเชื้อเพลิงคุณภาพ สามารถใช้งานทดแทนน้ำมันทั่วไปได้โดยสิ้นเชิง รวมถึงการสร้างถ่านสำหรับการเผาไหม้ที่เป็นการนำมันสำปะหลังที่ไม่สามารถส่งขายได้ นำกลับมาใช้ทดแทนเพื่อป้องกันการสูดควันจากถ่านที่มีสารให้ก่อโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ตามมา ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะนอกจากจะช่วยลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนบนอากาศแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรรายย่อยให้มีรายได้ที่สูงขึ้นและมีทางเลือกที่มากขึ้น

ต้องยอมรับว่าการเข้ามาของ CleanStar ในประเทศโมซัมบิกช่วยยกระดับของเกษตรกรในประเทศได้อย่างดี นับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญสำหรับการพัฒนาด้านการควบคุมปริมาณคาร์บอนบนชั้นบรรยากาศ นอกจากด้านเกษตรกรรมแล้ว CleanStar ยังคงมีส่วนกับการเป็นอยู่ของการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย ด้วยการสร้างเตาทำอาหารที่ช่วยลดมลพิษด้วยการใช้เชื้อเพลิงทดแทนนั่นเอง ปัจจุบัน บริษัท CleanStar ได้ทำการผลิตเตาผลิตพลังงานให้ตอบโจทย์แก่โลกปัจจุบันเพื่อคาดหวังช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้มากที่สุด ที่สำคัญพวกเขาหวังจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคตอันใกล้ ซึ่งก็นับว่าเป็นการช่วยเหลือกันและกันของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งสุขภาพและรายได้ของเกษตรกรที่ดีขึ้น ส่วนทางบริษัทก็ได้รับรายได้จากการขายเตาผลิตพลังงาน