post

เศรษฐกิจหลัก และสินค้าส่งออกของ ประเทศโมซัมบิก

ประเทศโมซัมบิก มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่าสาธารณะรัฐโมซัมบิก มีที่ตั้งอยู่ในทวีปอาฟริกาทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป มีทางออกทะเลทางมหาสมุทรอินเดีย อาณาเขตติดกับประเทศอาฟริกาใต้ สวาซีแลน ซิมบักเว แซมเบียและมาลาวี ผู้คนใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร มีภาษาโปรตุกีสเป็นภาษาราชการ เมืองหลวงของประเทศชื่อว่า กรุงมาปูโต มีพื้นที่ทั้งหมด 799,380 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม เดิมทีนั้นประเทศโมซัมบิกเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศโปรตุเกสมาเป็นระยะเวลานานได้รับเอกราชจากการต่อต้านโดยใช้ความรุนแรงในปี พ.ศ.2518 คือเมื่อ 42 ปีที่ผ่านมา

เมื่อพูดถึงในด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศโมซัมบิก นับว่าเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในด้านการส่งออกนำเข้า เพราะเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอยู่มากมาย ผู้คนที่มีศักยภาพเป็นพื้นฐานแรงงานการผลิตสินค้าที่ดี โดยมีผลิตตภัณฑ์มวลรวมประเทศต่อปีอยู่ที่ 16.99 พันล้านดอลล่าสหรัฐ อัตราเงินเฟ้อของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศโมซัมบิกมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อยู่ในอัตราที่ดีน่าพอใจมากคือ ร้อยละ 7 มีสกุลเงินที่ใช้ในประเทศเป็นของตัวเองคือสกุลเงิน โมซัมบิกเมติกัล มีอัตราค่าเงินเทียบกับสกุลเงินบาทไทยอยู่ที่ 1 บาทไทยเท่ากับ 1.96 โมซัมบิกเมติกัล

ด้วยภูมิอากาศของประเทศโมซัมบิกตั้งอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 13-31 องศาเซียลเซียส ทำให้เหมาะอย่างยิ่งที่จะเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ ได้เกือบตลอดทั้งปี จึงมีศักยภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตรส่งออก มีสินค้าเด่นๆ ที่ส่งออกทำรายได้เข้าประเทศมหาศาลคือ มะม่วงหิมะพานต์ ส้มตระกูลต่างๆ น้ำตาล นอกจากนั้นยังส่งออกไม้ซุง และกุ้งด้วย มีการนำเข้าสินค้าหลักคือ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล อาหารชนิดต่างๆ โลหะภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เชื้อเพลิง โดยมีการนำเข้ามาจากอาฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ จีน อินเดีย

ประเทศโมซัมบิกนั้นเป็นฐานการผลิตสินค้าด้านอุตสาหกรรมได้มีส่งออกสินค้าหลักอยู่หมากมายหลายชนิด ได้แก่ อลูมิเนียม เครื่องดื่ม อาหาร วัสดุทางเคมีภัณฑ์ ประเภทปุ๋ย สีทาบ้าน และสบู่ สิ่งทอ แร่ใยหิน กระจก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม และยาสูบ นอกจากนั้นประเทศโมซัมบิกยังมีการส่งออกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ด้วย ประเทศโมซัมบิกมีแหล่งคู่ค้าสำคัญที่ส่งออกสินค้าให้เป็นประจำได้แก่ ประเทศอาฟริกาใต้ ซึ่งมีอาณาเขตติดกันทำให้ง่ายต่อการขนส่งนับว่าเป็นข้อได้เปรียบของประเทศโมซัมบิก และส่งออกให้แก่ประเทศเนเธอแลนด์เป็นประจำอีกประเทศหนึ่งด้วย

post

ที่มาเงินทุนที่ช่วยในการสร้าง Clenanstar Mozambique

Clenanstar Mozambique source-money

กองทุนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอยู่จำนวนหลายล้าน เพื่อเป็นพัฒนาอาหารแล้วการปรุงอาหารที่สะอาดในทวีปแอฟริกา แล้วเงินทุนในครั้งหวังว่า Clenanstar Mozambique จะต้องใช้มันอย่างมีประโยชน์ในจำพวกเกษตรรายย่อยแล้วสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของการลงทุนครั้งนี้จะเป็นการสร้างสิ่งแปลกใหม่เพื่อขยายกิจการแล้วขีดความสามารถในการบรรเทาความยากจนได้ ทางฝั่ง Mr. Stewart Paperin ผู้ให้เงินลงทุนในการสร้างผลงานในเรื่องของอาหาร และความมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในความยั่งยืน แล้วเขาได้บอกเองว่า “เราต้องการเห็นธุรกิจในด้านของอาหารและถ่านทดแทนได้ประสบความสำเร็จภายภาคหน้าให้ได้แล้วต้องไปต่ออีกหลายสิบประเทศทวีป”

แล้วในการลงทุนหนนี้จะเป็นการสร้างจะช่วยให้บริษัท ขยายในเรื่องการจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงการปรุงอาหารและโครงสร้างในการค้าปลีกมากกว่า 80,000 ให้ได้ในช่วงก่อนปี 2014 ที่ผ่านมา แถมยังให้การปรุงอาหารจากเตาจะช่วยจะลดเรื่องการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายได้แบบเห็นได้ดียิ่งขึ้น ต่อไปแล้วนักธุรกิจจากประเทศอื่นๆ ถ้าเห็นผลในเรื่องนี้แล้วจะมีนักลงทุนมากมายอยากจะมาช่วยสนับสนุนเงินทุนที่มากพอ แล้วจะทำให้โครงการในด้านนี้มีด้านที่ดีต่อไปเพื่ออนาคตของ ชาวโมซัมบิก

post

Cleanstar Mozambique ได้ทำการจัดหาเงินลงทุนในการทำคาร์บอน

Cleanstar Mozambique carbon

ในการทำข้อตกลงในรอบนี้ได้มองหาเงินลงทุนที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องชาวโมซัมบิก แล้วเพื่อให้เงินมานั้นมาเป็นจำนวนหลักล้านต้องรับรองว่าจะทำการลดในการปล่อยมลพิษให้ถึงมากที่สุดตามที่ธนาคารอเมริกาได้ขอเอาไว้ แล้วในช่วงไม่กี่ปีต่อมานี้ Cleanstar Mozambique ได้ทำการขอร่วมทุนจาก Novozymas แล้วก็ประกาศแก่ชาว เกษตรกร 3000 คน ช่วยกันผลิตภัณฑ์อาหาร แล้วทำความสะอาดเตาเพื่อทำกิจกรรมในการปรุงอาหารเพื่อมองหาเงินทุนหลักที่จะมาช่วยส่งเสริมโครงการในครั้งนี้ให้ได้ดียิ่งขึ้นไปต่อ แล้วในที่สุดก็มีธนาคารจากประเทศอเมริกามาช่วยในการสนับสนุนในครั้งนี้โดยเขาหวังว่าจะให้ประเทศที่นี่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการเชื้อเพลิงในราคาที่ถูกแล้วฐานะความเป็นอยู่ของชาวโมซัมบิกได้ดียิ่งขึ้น แล้วเพื่อให้ประเทศมีความน่าอยู่มากขึ้นกว่าแต่ก่อน

ทางธนาคารได้กล่าวไว้ว่า “เรารู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แล้วได้มาทำงานร่วม โมซัมบิก และ Novozymas ในการมาในครั้งนี้อยากเห็นชาวโมซัมบิกมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วการปรับปรุงธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้า แล้วทางเราจะส่งพนักงานมาค่อยเป็นกำลังเสริมในการทำคาร์บอนแล้วทำการส่งอุปกรณ์ที่ดีเพื่อทำการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เราเชื่อว่าการมาในครั้งนี้จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วมีความก้าวต่อไปในอนาคตแล้วการดำรงชีวิตอยู่ของชาวโมซัมบิกนับล้านจะมีการพัฒนาที่ยิ่งขึ้นไปต่อไป”

post

โรงงานผลิตเชื้อเพลิงไบโอเอทานอล ได้สำเร็จที่จะช่วยในการทำอาหารได้ในราคาถูกในโมซัมบิก

cleanstar Mozambique bio-ethanol

ในตอนนี้ทางโรงงานแถบทวีปแอฟริกาได้ทำการผลิตเชื้อเพลิงไบโอเททานอลได้เพื่อเอาไว้ใช้การปรุงอาหาร ภายในประเทศโมซัมบิก แล้วอาจจะมีการส่งออกภายในอนาคตข้างหน้านี้ แนวคิดของโครงการนี้ได้ความช่วยเหลือจากหลายองค์กร Novazymes และ cleanstar Mozambique จนผลิตมันสำเร็จขึ้นมา แล้วสินค้านี้จะมีราคาที่ถูกมากแถมยังปลอดภัย ไร้สารสิ่งที่มีอันตรายเพื่อที่จะได้นำไปปรุงเป็นอาหารการกินได้เพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องจากชาวโมซัมบิกยังคงใช้ถ่านเชื้อเพลิงแบบพื้นบ้านมาทำการปรุงอาหารใช้ในการกินอยู่ปัจจุบัน เพราะเชื้อเพลิงแบบเก่าจะทำให้สุขภาพที่เสื่อมลงแล้วยังมีสิ่งสกปรกเจือปนอีกด้วยแล้วมีราคาที่แพงมากถึง 3 เท่า ของ เชื้อเพลิงไบโอเอทานอล

แล้วการผลิตในครั้งนี้ต้องได้ “มันสำปะหลัง” มาสกัดเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งภายในประเทศโมซัมบิกมีเกษตรที่ปลูกไร่อยู่จึงทำให้การผลิตตัวเชื้อเพลิง ไบโอเอทานอล ทำได้ในราคาถูก จึงเหมาะสมที่ชาว โมซัมบิก จะได้ลองใช้แล้วมีสุขภาพที่ดีขึ้นในต่อไปในวันข้างหน้านี้

ในกรณีที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นสร้างเพื่อมาแทนที่ถ่านในการทำอาหาร เพื่อลดปัญหาในเนื่องจากการทำลายป่าไม้ในประเทศโมซัมบิก เพื่อไม่ให้มีปัญหาภัยแล้ว

post

เรียนรู้การทำการเกษตรด้วยพลังงานทดแทนไปกับ CleanStar Mozambique

girlmozambiquepae

CleanStar Mozambique เป็นบริษัทดูแลด้านการผลิตพลังงานทดแทนของคนในประเทศ ช่วยดูแลความเป็นอยู่ของการใช้พลังงานต่างๆ โดยเฉพาะด้านเกษตรกรในท้องถิ่น เพื่อการใช้พลังงานภายในประเทศอย่างคุ้มค่าและให้ความสำคัญในทุกๆ ทรัพยากรอย่างที่สุด นอกจากนี้พวกเขายังได้ทำการผลิตเตาสำหรับปรุงอาหารที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ CleanStar คาดหวังสร้างประโยชน์แก่ธรรมชาติอย่างที่สุด

โดย CleanStar ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตคนในท้องถิ่นอย่างที่สุด ด้วยการเปลี่ยนการใช้ถ่านมาใช้ก๊าซที่สกัดจากธรรมชาติ เพื่อให้ประชากรในประเทศห่างไกลจากควันถ่าน และลดอันตรายจากการใช้ถ่านโดยสิ้นเชิง เรียกได้ว่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงคุณภาพของชีวิตชาวโมซัมบิก ไม่เพียงโมซัมบิกเท่านั้น CleanStar ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ ในทวีปแอฟริกาอีก อย่างที่ทราบกันดีทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่มักเกิดการเผาไหม้ของป่าที่สูง และกลายเป็นก๊าซที่สร้างผลกระทบต่อคนในประเทศและเด็ก เสี่ยงต่อการเป็นโรคปวดบวมหรือมะเร็งปอดตามมา

การมีเชื้อเพลิงทดแทนจาก CleanStar ได้ช่วยไว้อย่างมาก ด้วยการนำมันสำปะหลังผลิตมาเป็นถ่านเพื่อนำมาใช้ใหม่และยังช่วยลดมลพิษได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแค่นั้นเชื้อเพลงธรรมชาติอย่าง “ethanol” หรือ “เอทานอล” ยังช่วยสร้างรายได้ทางเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี ด้วยการนำข้าวโพดมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ซึ่งสามารถตอบโจทย์ในเวลานี้อย่างมากทีเดียว และคาดการว่าในอนาคตว่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากการผลิตโดยข้าวโพดจะได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เพราะนอกจากจะห่างไกลจากควันถ่านที่เป็นตัวการในการเกิดโรคร้ายแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้แก่คนในท้องที่อย่างสูงถึง 400% ต่อปี ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยมากมายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

แม้เวลานี้ประเทศไทยยังไม่มีแผนการเหมือนกับ CleanStar ที่ใช้งานพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนจากข้าวโพดหรือถ่านจากธรรมชาติอย่างมันสำปะหลัง แต่เชื่อว่าเวลาอันใกล้การจะต้องมีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานและให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชีวิตให้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

post

CleanStar Mozambique ช่วยลดก๊าซคาร์บอนบนอากาศ

mapmozambiquenicegood

ก๊าซคาร์บอน หรือเป็นที่รู้จักกัน CO2  เป็นหนึ่งในก๊าซที่ไม่เป็นมิตรต่อโลกและชั้นบรรยากาศ ที่ถูกผลิตออกมาจากการเผาไหม้โดยเฉพาะจาก โรงงาน รถยนต์ เป็นต้น ซึ่งสร้างผลกระทบต่อโลกโดยตรง เรียกได้ว่าเป็นมลพิษที่มนุษย์มีส่วนสร้างขึ้นมาทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัท CleanStar เข้าไปมีส่วนช่วยดูแลการใช้พลังงานภายในประเทศโมซัมบิก หรือ CleanStar Mozambique ได้คิดค้นการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง เพื่อควบคุมการสร้างก๊าซคาร์บอน CO2 และยังได้วางแผนการอนาคตในระยะโดยไปยังประเทศอื่นๆ อีกต่อไป

CleanStar คิดค้นการใช้เชื่อเพลิงจากการแปรรูปข้าวโพดให้กลายมาเป็นเชื้อเพลิงคุณภาพ สามารถใช้งานทดแทนน้ำมันทั่วไปได้โดยสิ้นเชิง รวมถึงการสร้างถ่านสำหรับการเผาไหม้ที่เป็นการนำมันสำปะหลังที่ไม่สามารถส่งขายได้ นำกลับมาใช้ทดแทนเพื่อป้องกันการสูดควันจากถ่านที่มีสารให้ก่อโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ตามมา ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะนอกจากจะช่วยลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนบนอากาศแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรรายย่อยให้มีรายได้ที่สูงขึ้นและมีทางเลือกที่มากขึ้น

ต้องยอมรับว่าการเข้ามาของ CleanStar ในประเทศโมซัมบิกช่วยยกระดับของเกษตรกรในประเทศได้อย่างดี นับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญสำหรับการพัฒนาด้านการควบคุมปริมาณคาร์บอนบนชั้นบรรยากาศ นอกจากด้านเกษตรกรรมแล้ว CleanStar ยังคงมีส่วนกับการเป็นอยู่ของการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย ด้วยการสร้างเตาทำอาหารที่ช่วยลดมลพิษด้วยการใช้เชื้อเพลิงทดแทนนั่นเอง ปัจจุบัน บริษัท CleanStar ได้ทำการผลิตเตาผลิตพลังงานให้ตอบโจทย์แก่โลกปัจจุบันเพื่อคาดหวังช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้มากที่สุด ที่สำคัญพวกเขาหวังจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคตอันใกล้ ซึ่งก็นับว่าเป็นการช่วยเหลือกันและกันของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งสุขภาพและรายได้ของเกษตรกรที่ดีขึ้น ส่วนทางบริษัทก็ได้รับรายได้จากการขายเตาผลิตพลังงาน

post

เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจาก CleanStar

timemozambique

บริษัท CleanStar เข้ามามีส่วนภายในประเทศ Mozambique หรือ ประเทศโมซัมบิกอย่างมาก ซึ่งต้องยอมรับว่าเวลานี้โลกได้รับผลกระทบจากก๊าซ CO2 อย่างมาก และจำเป็นต้องช่วยกันแก้ไข เวลานี้มีหลายหน่วยงานและหลายองค์กรออกมารณรงค์เรื่องการช่วยกันลดใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดการเผาไหม้กลายเป็น CO2 ระเหยขึ้นไปบนอากาศอย่างต่อเนื่อง เช่น “ช่วยกันลดการขับรถ เพื่อลดการเกิดก๊าซ CO2 ที่มาจากท่อไอเสีย” บางก็ช่วยกันคิดค้นพลังงานทดแทนที่ได้จากธรรมชาติเพื่อลดการเกิดก๊าซ CO2 ให้ได้มากที่สุด

CleanStar มองเห็นถึงปัญหาและเริ่มจากการพัฒนาแนวความคิดการใช้งานภายในครัวเรือนเสียก่อน โดย CleanStar Mozambique หรือ CleanStar บริษัทสาขาโมซัมบิก ได้สร้างเครื่องใช้ครัวเรือนต่างๆ ให้ออกแบบมาใช้งานด้วยพลังงานทดแทนเป็นหลัก โดยไม่จำเป็นต้องตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิง หรือขุดหน้าดินเพื่อสร้างเกษตรกรรมที่กว้างขวางขึ้น แต่จะเป็นการนำผลผลิตจากเกษตรกรรมที่เกษตรกรหาปลูกขึ้นมา นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนต่อได้อีกในอนาคตเช่น การนำมันสำปะหลังที่ไม่สามารถส่งออกหรือขายมาเป็นถ่านเผาไหม้ หรือการนำข้าวโพดมาสกัดเป็นน้ำมันพืชหรือ “ethanol” เอทานอล ภายในประเทศโมซัมบิก

Cleanmozam

แม้จะมีหลายบริษัทที่เป็นผู้คิดค้นวิธีการสร้างเชื้อเพลิงทดแทนได้เหมือนกัน CleanStar แต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนมากล้วนล้มเหลว ที่จะสร้างรากฐานการผลิตพลังงานทดแทนในประเทศเล็กๆ หรือประเทศที่ประชากรยากจน แต่ CleanStar ต้องการพัฒนาชีวิตของเกษตรกรให้กับทุกประเทศทุกขนาด นอกจากจะช่วยคนภายในประเทศแล้วยังช่วยปกป้องธรรมชาติอีกด้วย เพราะการสร้างพลังทดแทนนอกจากจะช่วยปกป้องธรรมชาติแล้ว ยังช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าภายในประเทศโมซัมบิกอีกด้วย ก็นับว่า CleanStar Mozambique ประสบความสำเร็จได้ดีมากที่เดียว นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีแผนงานต่อยอดไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะทวีปแอฟริกา

post

แนวทางการปกป้องป่าภายในประเทศโมซัมบิก โดย CleanStar Mozambique

mozambiquecss

CleanStar มองเห็นถึงปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมลพิษและทำให้เกิดโลกร้อนตามมา ทั้งการตัดไม้ทำลายป่า การสร้างควันพิษจากการเผาไหม้ รวมถึงโรงงานต่างๆ และมลพิษจากควันรถตามท้องถนน โดยทางบริษัท CleanStar ได้เปิดบริษัทในประเทศโมซัมบิก หรือเรียกว่า CleanStar Mozambique บริษัทด้านการดูแลความสะอาดด้านพลังทั้งในครัวเรือนและการเกษตรกรเพื่อปกป้องธรรมชาติพื้นป่า รวมถึงเตาเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บริษัท CleanStar ต้องการช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดริเริ่มช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในประเทศยากจน เพื่อแสดงถึงความสามารถและแนวคิดที่แรงกล้า เพราะก่อนหน้านี้มีผู้คิดค้นการนำพลังงานทดแทนมากมายที่มีแนวคิดนำขบวนการผลิตพลังงานทดแทนมาใช้ในประเทศเล็กๆ แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จ ผิดกับ CleanStar Mozambique ที่กำลังได้รับความนิยม รวมถึงแนวคิดที่จะขยายบริษัทไปยังประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา ซึ่งพวกเขาได้ริเริ่มการสร้างเตาสำหรับสร้างพลังงานทดแทนโดยปราศจากการใช้ถ่าน เพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษจากควัน ซึ่งแต่เดิมคนในประเทศโมซัมบิกส่วนใหญ่ใช้การเผาไหม้ของถ่าน โดยการตัดต้นไม้และพื้นป่าเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิง

เมื่อทาง CleanStar Mozambique ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงและดูการใช้ชีวิตของคนภายในประเทศ โดยการคิดค้นเตาสำหรับการสร้างเชื้อเพลิงอย่างการนำมันสำปะหลังมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่จำเป็นต้องตัดไม้มาทำเป็นถ่านอีกต่อไป ที่สำคัญยังช่วยในเรื่องของมลพิษจากควันถ่านที่อาจทำให้ก่อเป็นสารมะเร็งได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังสร้างรายได้แก่ชาวเกษตรกรรวมถึงการนำข้าวโพดมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันนั่นเอง โดยการเป็นอยู่ของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศโมซัมบิก มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะชาวเกษตรกรที่ได้ผลประโยชน์ทางด้านรายได้อย่างมากมาย

post

น้ำมันเชื้อเพลิงธรรมชาติโดย CleanStar Mozambique

tecnic-mozambique

พลังงานเชื้อเพลิงทุกวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่โลกกำลังขาดแคลนและประสบปัญหาอย่างหนัก ด้วยประชากรที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องและการใช้พลังงานกันอย่างบ้าคลั่ง เป็นผลทำให้พลังงานธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว จึงไม่แปลกใจที่หลายหน่วยงานได้ทำการออกมารณรงค์และบอกกล่าวถึงปัญหาที่เรากำลังเผชิญ และต้องทำการแก้ไขกันอย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้จึงมีเหล่าบริษัทชั้นนำด้านพลังงานออกมาคิดค้นการใช้พลังงานทดแทนกันอย่างมากมาย ซึ่งก็นับว่าเป็นผลดีต่อประชากรในประเทศและต่อโลก เพราะนอกจากจะช่วยให้การตัดไม้ทำลายป่าลดลง ยังช่วยลดจำนวนมลภาวะบนอากาศอย่างชัดเจน หนึ่งในนั้นก็คือ CleanStar “บริษัทพลังและการแปรรูปเชื้อเพลิงให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในครัวเรือนและเกษตรกร” ล่าสุด CleanStar Mozambique อีกหนึ่งสาขาจากบริษัท ได้ลงไปช่วยเหลือประเทศโมซัมบิกอย่างขันแข็ง เพื่อต้องการช่วยเหลือประเทศเล็กๆ และขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้มีบริษัทด้านพลังงานพยายามเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่ไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก แต่ CleanStar มีส่วนช่วยมากมายดังนี้

CleanStar Mozambique คิดค้นการใช้การเผาไหม้จากมันสำปะหลัง

ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศโมซัมบิกเป็นเกษตรกร และมีการเป็นอยู่อย่างทั่วไป โดยนำเอาเชื้อเพลิงจากการเผาไหม้โดยถ่านเป็นหลัก แต่ทางบริษัท CleanStar ได้ริเริ่มนำเผาผลิตพลังงานสำหรับการเผาไหม้แทนถ่าน โดยเป็นการนำเอามันสำปะหลังที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็นพลังงานแทน

นอกจากนั้น CleanStar Mozambique ยังนำข้าวโพดมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

การน้ำข้าวโพดมาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงจะมีชื่อว่า ethanol หรือ เอทานอล เป็นสกัดพลังงานจากการนำข้าวโพดมาแปรรูป ช่วยสร้างพลังงานทดแทนอย่างมากมายแก่ผู้ใช้ เป็นก้าวสำคัญที่ดีสำหรับการนำพลังงานทดแทนมาใช้งาน ซึ่งนับว่ามีเสียงตอบรับอย่างจากประชาชนภายในประเทศอย่างมากทีเดียว นอกจากนั้น CleanStar ยังมีแผนที่จะขยายแนวคิดนี้ไปอีกหลายๆ ประเทศของแอฟริกา