post

เศรษฐกิจหลัก และสินค้าส่งออกของ ประเทศโมซัมบิก

ประเทศโมซัมบิก มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่าสาธารณะรัฐโมซัมบิก มีที่ตั้งอยู่ในทวีปอาฟริกาทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป มีทางออกทะเลทางมหาสมุทรอินเดีย อาณาเขตติดกับประเทศอาฟริกาใต้ สวาซีแลน ซิมบักเว แซมเบียและมาลาวี ผู้คนใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร มีภาษาโปรตุกีสเป็นภาษาราชการ เมืองหลวงของประเทศชื่อว่า กรุงมาปูโต มีพื้นที่ทั้งหมด 799,380 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม เดิมทีนั้นประเทศโมซัมบิกเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศโปรตุเกสมาเป็นระยะเวลานานได้รับเอกราชจากการต่อต้านโดยใช้ความรุนแรงในปี พ.ศ.2518 คือเมื่อ 42 ปีที่ผ่านมา

เมื่อพูดถึงในด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศโมซัมบิก นับว่าเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในด้านการส่งออกนำเข้า เพราะเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอยู่มากมาย ผู้คนที่มีศักยภาพเป็นพื้นฐานแรงงานการผลิตสินค้าที่ดี โดยมีผลิตตภัณฑ์มวลรวมประเทศต่อปีอยู่ที่ 16.99 พันล้านดอลล่าสหรัฐ อัตราเงินเฟ้อของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศโมซัมบิกมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อยู่ในอัตราที่ดีน่าพอใจมากคือ ร้อยละ 7 มีสกุลเงินที่ใช้ในประเทศเป็นของตัวเองคือสกุลเงิน โมซัมบิกเมติกัล มีอัตราค่าเงินเทียบกับสกุลเงินบาทไทยอยู่ที่ 1 บาทไทยเท่ากับ 1.96 โมซัมบิกเมติกัล

ด้วยภูมิอากาศของประเทศโมซัมบิกตั้งอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 13-31 องศาเซียลเซียส ทำให้เหมาะอย่างยิ่งที่จะเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ ได้เกือบตลอดทั้งปี จึงมีศักยภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตรส่งออก มีสินค้าเด่นๆ ที่ส่งออกทำรายได้เข้าประเทศมหาศาลคือ มะม่วงหิมะพานต์ ส้มตระกูลต่างๆ น้ำตาล นอกจากนั้นยังส่งออกไม้ซุง และกุ้งด้วย มีการนำเข้าสินค้าหลักคือ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล อาหารชนิดต่างๆ โลหะภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เชื้อเพลิง โดยมีการนำเข้ามาจากอาฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ จีน อินเดีย

ประเทศโมซัมบิกนั้นเป็นฐานการผลิตสินค้าด้านอุตสาหกรรมได้มีส่งออกสินค้าหลักอยู่หมากมายหลายชนิด ได้แก่ อลูมิเนียม เครื่องดื่ม อาหาร วัสดุทางเคมีภัณฑ์ ประเภทปุ๋ย สีทาบ้าน และสบู่ สิ่งทอ แร่ใยหิน กระจก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม และยาสูบ นอกจากนั้นประเทศโมซัมบิกยังมีการส่งออกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ด้วย ประเทศโมซัมบิกมีแหล่งคู่ค้าสำคัญที่ส่งออกสินค้าให้เป็นประจำได้แก่ ประเทศอาฟริกาใต้ ซึ่งมีอาณาเขตติดกันทำให้ง่ายต่อการขนส่งนับว่าเป็นข้อได้เปรียบของประเทศโมซัมบิก และส่งออกให้แก่ประเทศเนเธอแลนด์เป็นประจำอีกประเทศหนึ่งด้วย