post

ที่มาเงินทุนที่ช่วยในการสร้าง Clenanstar Mozambique

Clenanstar Mozambique source-money

กองทุนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอยู่จำนวนหลายล้าน เพื่อเป็นพัฒนาอาหารแล้วการปรุงอาหารที่สะอาดในทวีปแอฟริกา แล้วเงินทุนในครั้งหวังว่า Clenanstar Mozambique จะต้องใช้มันอย่างมีประโยชน์ในจำพวกเกษตรรายย่อยแล้วสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของการลงทุนครั้งนี้จะเป็นการสร้างสิ่งแปลกใหม่เพื่อขยายกิจการแล้วขีดความสามารถในการบรรเทาความยากจนได้ ทางฝั่ง Mr. Stewart Paperin ผู้ให้เงินลงทุนในการสร้างผลงานในเรื่องของอาหาร และความมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในความยั่งยืน แล้วเขาได้บอกเองว่า “เราต้องการเห็นธุรกิจในด้านของอาหารและถ่านทดแทนได้ประสบความสำเร็จภายภาคหน้าให้ได้แล้วต้องไปต่ออีกหลายสิบประเทศทวีป”

แล้วในการลงทุนหนนี้จะเป็นการสร้างจะช่วยให้บริษัท ขยายในเรื่องการจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงการปรุงอาหารและโครงสร้างในการค้าปลีกมากกว่า 80,000 ให้ได้ในช่วงก่อนปี 2014 ที่ผ่านมา แถมยังให้การปรุงอาหารจากเตาจะช่วยจะลดเรื่องการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายได้แบบเห็นได้ดียิ่งขึ้น ต่อไปแล้วนักธุรกิจจากประเทศอื่นๆ ถ้าเห็นผลในเรื่องนี้แล้วจะมีนักลงทุนมากมายอยากจะมาช่วยสนับสนุนเงินทุนที่มากพอ แล้วจะทำให้โครงการในด้านนี้มีด้านที่ดีต่อไปเพื่ออนาคตของ ชาวโมซัมบิก

post

Cleanstar Mozambique ได้ทำการจัดหาเงินลงทุนในการทำคาร์บอน

Cleanstar Mozambique carbon

ในการทำข้อตกลงในรอบนี้ได้มองหาเงินลงทุนที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องชาวโมซัมบิก แล้วเพื่อให้เงินมานั้นมาเป็นจำนวนหลักล้านต้องรับรองว่าจะทำการลดในการปล่อยมลพิษให้ถึงมากที่สุดตามที่ธนาคารอเมริกาได้ขอเอาไว้ แล้วในช่วงไม่กี่ปีต่อมานี้ Cleanstar Mozambique ได้ทำการขอร่วมทุนจาก Novozymas แล้วก็ประกาศแก่ชาว เกษตรกร 3000 คน ช่วยกันผลิตภัณฑ์อาหาร แล้วทำความสะอาดเตาเพื่อทำกิจกรรมในการปรุงอาหารเพื่อมองหาเงินทุนหลักที่จะมาช่วยส่งเสริมโครงการในครั้งนี้ให้ได้ดียิ่งขึ้นไปต่อ แล้วในที่สุดก็มีธนาคารจากประเทศอเมริกามาช่วยในการสนับสนุนในครั้งนี้โดยเขาหวังว่าจะให้ประเทศที่นี่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการเชื้อเพลิงในราคาที่ถูกแล้วฐานะความเป็นอยู่ของชาวโมซัมบิกได้ดียิ่งขึ้น แล้วเพื่อให้ประเทศมีความน่าอยู่มากขึ้นกว่าแต่ก่อน

ทางธนาคารได้กล่าวไว้ว่า “เรารู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แล้วได้มาทำงานร่วม โมซัมบิก และ Novozymas ในการมาในครั้งนี้อยากเห็นชาวโมซัมบิกมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วการปรับปรุงธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้า แล้วทางเราจะส่งพนักงานมาค่อยเป็นกำลังเสริมในการทำคาร์บอนแล้วทำการส่งอุปกรณ์ที่ดีเพื่อทำการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เราเชื่อว่าการมาในครั้งนี้จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วมีความก้าวต่อไปในอนาคตแล้วการดำรงชีวิตอยู่ของชาวโมซัมบิกนับล้านจะมีการพัฒนาที่ยิ่งขึ้นไปต่อไป”

post

โรงงานผลิตเชื้อเพลิงไบโอเอทานอล ได้สำเร็จที่จะช่วยในการทำอาหารได้ในราคาถูกในโมซัมบิก

cleanstar Mozambique bio-ethanol

ในตอนนี้ทางโรงงานแถบทวีปแอฟริกาได้ทำการผลิตเชื้อเพลิงไบโอเททานอลได้เพื่อเอาไว้ใช้การปรุงอาหาร ภายในประเทศโมซัมบิก แล้วอาจจะมีการส่งออกภายในอนาคตข้างหน้านี้ แนวคิดของโครงการนี้ได้ความช่วยเหลือจากหลายองค์กร Novazymes และ cleanstar Mozambique จนผลิตมันสำเร็จขึ้นมา แล้วสินค้านี้จะมีราคาที่ถูกมากแถมยังปลอดภัย ไร้สารสิ่งที่มีอันตรายเพื่อที่จะได้นำไปปรุงเป็นอาหารการกินได้เพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องจากชาวโมซัมบิกยังคงใช้ถ่านเชื้อเพลิงแบบพื้นบ้านมาทำการปรุงอาหารใช้ในการกินอยู่ปัจจุบัน เพราะเชื้อเพลิงแบบเก่าจะทำให้สุขภาพที่เสื่อมลงแล้วยังมีสิ่งสกปรกเจือปนอีกด้วยแล้วมีราคาที่แพงมากถึง 3 เท่า ของ เชื้อเพลิงไบโอเอทานอล

แล้วการผลิตในครั้งนี้ต้องได้ “มันสำปะหลัง” มาสกัดเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งภายในประเทศโมซัมบิกมีเกษตรที่ปลูกไร่อยู่จึงทำให้การผลิตตัวเชื้อเพลิง ไบโอเอทานอล ทำได้ในราคาถูก จึงเหมาะสมที่ชาว โมซัมบิก จะได้ลองใช้แล้วมีสุขภาพที่ดีขึ้นในต่อไปในวันข้างหน้านี้

ในกรณีที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นสร้างเพื่อมาแทนที่ถ่านในการทำอาหาร เพื่อลดปัญหาในเนื่องจากการทำลายป่าไม้ในประเทศโมซัมบิก เพื่อไม่ให้มีปัญหาภัยแล้ว