เรื่องราวน่ารู้ mozambique

อนุรักษ์ป่าสงวน

ช่วยกันรักษาต้นไม้เพื่อสิ่งที่งดงามต่อไป

feature one

การผลิตอาหาร

ชาวไร่โมซิมบิก

feature two

พลังงาน

การส่งมอบพลังงานทดแทนไม่จำกัด

feature three